Introductie.
Ervaren Expert

Waarom.
Het behaalde cijfer moet na course-completion teruggestuurd worden naar Coachview.

Dit artikel geldt voor de volgende e-learningsystemen:
 1. Moodle.
 2. Ilias.
 3. aNewSpring.

Wat gebeurt er.
Wanneer de cursus wordt voltooid dan:
 1. Wordt het eindcijfer teruggestuurd naar Coachview en als resultaat opgeslagen.
 2. Wordt voor het e-learning onderdeel de presentie aangevinkt (deze kun je niet meer wijzigen).
 3. Wordt voor het e-learning onderdeel de slaging aangevinkt (deze kun je niet meer wijzigen).
 4. Wordt het e-learning opleidingsvraagonderdeel afgerond.
 5. Wordt het e-learning opleidingsvraagonderdeel op akkoord gezet.
 6. Wordt de 'datum akkoord' de datum dat de cursus in het e-learningsysteem is voltooid.

Voorwaarden:
 1. Is het resultaat op het onderdeel geregistreerd in Coachview en wordt in een volgende poging een nieuw cijfer behaald? Dan wordt dit nieuwe (eind)cijfer niet opnieuw in Coachview geregistreerd.

Wat is er nodig.
 1. Het service center (o.a. het kopje resultaten) van Coachview ingericht is.
 2. Het persoonsnummer (ID) van jouw e-learningsysteem moet overeenkomen met het nummer (persoonsid of externid) in Coachview.
 3. De deelnemer is ingeschreven op een opleiding in Coachview met een e-learning onderdeel.
 4. Het cursusnummer (ID) van de e-learning cursus is ingevuld in het e-learning onderdeel.
 5. In jouw e-learningsysteem is een cursus ingericht met een activiteit en ingestelde cursusvoltooiing (course completion). Wil je meer weten over Moodle, kijk dan op Moodle docs course completion.
 6. De koppeling metj ouw e-learingsysteem actief is.
 7. De deelnemer de cursus doorloopt en de voltooiingscriteria behaalt.

Let op voor Moodle:
 1. Voor Moodle is installatie en inrichting van de plug-in, die in samenwerking met Avetica is ontwikkeld, benodigd. Neem daarvoor contact op met jouw Moodle partner.
 2. Dit is niet mogelijk in de Cloud versie (free of de schoolversion) van Moodle.
 3. Moodle versie: vanaf versie 3.0, via 'Site-administration' en 'Registrations' kun je jouw Moodle versie controleren.
 4. Maak je gebruik van Moodle versie 3.3.5 of hoger, en heb je de privacy tool inzake GDPR/AVG ingesteld? Dan kan de nieuwste versie van de plugin worden opgevraagd via Customer Services van Avetica customerservices@avetica.nl. Dit gaat volgens een jaarlijks te betalen abonnement.
 5. Maak je gebruik van Moodle versie 3.3.3 of lager, en heb je de privacy toot inzake GDPR/AVG niet ingesteld? Volg dan onderstaande stappen.
 6. Log in met site-beheer rechten.
 7. Kan het resultaat niet in Coachview verwerkt worden, de deelnemer wordt bijvoorbeeld niet herkend of de cursus wordt niet herkend? Dan probeert de koppeling:
  1. Elke dag 1 keer opnieuw te verzenden.
  2. Dit maximaal 30 dagen te herhalen.


Let op voor Ilias:
 1. Deze terugkoppeling van resultaten is niet gebouwd door Coachview en er zijn op dit moment nog geen test resultaten van deze functionaliteit met de koppeling met Ilias. Testen dient door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.