De koppeling met AFAS wordt geregeld met behulp van een connector, waarbij gebruik gemaakt wordt van standaardvelden in AFAS.

Wil je meer weten ga dan naar de introductie en stappenplan pagina.


Lijst met velden die in de connector zijn opgenomen
Veldnaam type standaard waarde Omschrijving Importeren Opmerking In Standaard connector Maatwerk in AFAS Niet mogelijk
Bedrijf_ExternId string
Unieke identifier uit AFAS voor organisatie/bedrijf. Verplicht om mee te geven, anders worden 'Bedrijf_' elementen genegeerd.

X

Bedrijf_ExternSource string AFAS Bedrijf externsource wordt in combinatie met 'Bedrijf_ExternId' gebruikt om bedrijf uniek te identificeren uit (eventueel) verschillende systemen. Default 'AFAS'. Moet overeenkomen met al eventueel aanwezige bedrijven in Coachview.
Altijd 'AFAS'.


Bedrijf_Naam string
Naam van het bedrijf, verplicht om bedrijf te kunnen aanmaken/wijzigen.

X

Bedrijf_Adres stringX

Bedrijf_Adres2 string
X
Bedrijf_Adres3 string
X
Bedrijf_Adres4 string
X
Bedrijf_Postcode stringX

Bedrijf_Plaats stringX

Bedrijf_Landcode string
2 letters: “ISO 3166-1 alpha-2” of 3 letters “ISO 3166-1 alpha-3”

X

Bedrijf_GebruikPostadresAlsBezoekadres boolean false

Wordt bij import automatisch bepaald

X
Bedrijf_BezoekAdres string
X
Bedrijf_BezoekAdres2 string
X
Bedrijf_BezoekAdres3 string
X
Bedrijf_BezoekAdres4 string
X
Bedrijf_BezoekPostcode string
X
Bedrijf_BezoekPlaats string
X
Bedrijf_BezoekLandcode string
2 letters: “ISO 3166-1 alpha-2” of 3 letters “ISO 3166-1 alpha-3”


X
Bedrijf_GebruikPostadresAlsFactuuradres boolean true

Wordt bij import automatisch bepaald

X
Bedrijf_FactuurAdres string
X
Bedrijf_FactuurAdres2 string
X
Bedrijf_FactuurAdres3 string
X
Bedrijf_FactuurAdres4 string
X
Bedrijf_FactuurPostcode string
X
Bedrijf_FactuurPlaats string
X
Bedrijf_FactuurLandcode string
2 letters: “ISO 3166-1 alpha-2” of 3 letters “ISO 3166-1 alpha-3”


X
Bedrijf_OverigAdres string
X
Bedrijf_OverigAdres2 string
X
Bedrijf_OverigAdres3 string
X
Bedrijf_OverigAdres4 string
X
Bedrijf_OverigPostcode string
X
Bedrijf_OverigPlaats string
X
Bedrijf_OverigLandcode string
2 letters: “ISO 3166-1 alpha-2” of 3 letters “ISO 3166-1 alpha-3”


X
Bedrijf_Tel1 stringX

Bedrijf_Tel2 string
X
Bedrijf_Fax stringX

Bedrijf_Email stringX

Bedrijf_Inactief boolean false


X

Bedrijf_Opmerking string
let op: Als element aanwezig is, dan wordt het bestaande opmerkingen veld overschreven.


X
Bedrijf_Website stringX

Persoon_ExternId string
Unieke identifier uit AFAS voor medewerker/persoon. Verplicht om mee te geven, anders worden 'Persoon_' elementen genegeerd.

X

Persoon_ExternSource string AFAS Persoon externsource wordt in combinatie met 'Persoon_ExternId' gebruikt om persoon uniek te identificeren uit (eventueel) verschillende systemen. Default 'AFAS'. Moet overeenkomen met al eventueel aanwezige personen in Coachview.
Altijd 'AFAS'.


Persoon_Achternaam string
Achternaam van de persoon, verplicht om persoon te kunnen aanmaken/wijzigen.

X

Persoon_Tussenvoegsels stringX

Persoon_Voornaam stringX

Persoon_Titel string


Wordt in AFAS via conversietabel bepaald. Indien noodzakelijk via maatwerk in AFAS connector inbouwen.
X
Persoon_Voorletters stringX

Persoon_AchterTitel string


Wordt in AFAS via conversietabel bepaald. Indien noodzakelijk via maatwerk in AFAS connector inbouwen.
X
Persoon_Adres stringX

Persoon_Adres2 string
X
Persoon_Adres3 string
X
Persoon_Adres4 string
X
Persoon_Postcode stringX

Persoon_Plaats stringX

Persoon_LandCode string
2 letters: “ISO 3166-1 alpha-2” of 3 letters “ISO 3166-1 alpha-3”

X

Persoon_Geslacht string
1 karakter met “m” als man en “v” als vrouw, leeg voor onbekend

X

Persoon_GeboorteGebruikStandaard boolean true Bij false, kan een (alternatieve) geboortenaam (achternaam, tussenvoegsels) worden opgegeven.
Wordt bij import automatisch bepaald. Indien GeboorteAchternaam leeg is of gelijk aan Achternaam, wordt deze op true gezet. Bij afwijkende GeboorteAchternaam op false.

X
Persoon_GeboorteAchternaam stringX

Persoon_GeboorteTussenvoegsels stringX

Persoon_Geboortedatum dateX

Persoon_Geboorteplaats stringX

Persoon_FunctieCode stringX

Persoon_FunctieNaam stringX

Persoon_AfdelingCode stringX

Persoon_AfdelingNaam stringX

Persoon_Tel_Direct stringX

Persoon_Tel_Mobiel stringX

Persoon_Tel_Prive stringX

Persoon_Fax stringX

Persoon_Email_Zakelijk stringX

Persoon_Email_Mobiel string
X
Persoon_Email_Prive stringX

Persoon_Inactief boolean false


X

Persoon_Opmerking string
let op: Als element aanwezig is, dan wordt het bestaande opmerkingen veld overschreven.


X
Persoon_LeidingGevendeExternId string
Unieke identifier uit AFAS voor leidinggevende van persoon. Persoon moet deze externId moet al aanwezig zijn.

X

Persoon_LeidingGevendeExternSource string AFAS 'Persoon_LeidingGevendeExternSource' wordt in combinatie met 'Persoon_LeidingGevendeExternId' gebruikt om leidingevende van persoon uniek te identificeren uit (eventueel) verschillende systemen. Default 'AFAS'. Moet overeenkomen met al eventueel aanwezige personen in Coachview.
Altijd 'AFAS'.