Introductie
Jouw aanbod aan cursussen, bijscholingen, workshops, seminars, symposia etc. leg je vast met behulp van opleidingssoorten. Een opleidingssoort is een blauwdruk / template van een opleiding. Hoe nauwkeuriger volgens jouw standaard de gegevens worden ingevuld, hoe eenvoudiger het is om een opleiding aan te maken en te plannen. Denk dus goed na welke soort opleidingen je geeft of gaat geven.

Met deze blauwdruk kan telkens een nieuwe opleiding gemaakt worden.Stel dat een bepaalde opleiding drie keer per jaar wordt aangeboden, dan maak je in Coachview met behulp van de opleidingssoort snel en eenvoudig drie keer een opleiding aan. Elke opleiding krijgt een eigen (andere) start- en einddatum, docenten die de opleiding geven en locaties waar de opleiding plaatsvind. Deelnemers kunnen zich nu op een bepaalde datum inschrijven.

De gegevens van jouw opleidingssoort worden vastgelegd in verschillende tabs. Welke tabs zichtbaar zijn is afhankelijk van de modules die voor jou zijn ingesteld en de rechten die je hebt gekregen.In dit voorbeeld zie je alle beschikbare tabs. Getallen in een tab geven aan dat er informatie is ingevuld of toegevoegd. Als je een nieuwe opleidingssoort maakt begin je in de tab 'Algemeen'. Wil je meer weten? Bekijk dan de video of lees de instructies.

Bekijk hoe je dit doet met behulp van deze video (5:59)


Maak de opleidingssoort.
Leg de volgende algemene gegevens vast:
Een nieuwe opleidingssoort maak je via functiegroep 'Zoek' en de functie 'Opleidingssoort'.

Weet je niet zeker of de opleidingssoort bestaat, klik dan op het loepje (A) om het zoekscherm te openen. Maak dan met de knop 'Nieuw' en nieuwe opleidingssoort.
Weet je zeker dat de opleidingssoort nog niet bestaat, klik dan op het plusje.
Bovenaan het scherm zie je dat je werkt in tab 'Algemeen'.Vul de volgende gegevens in, in het scherm dat verschijnt:

Code:
Gebruik een unieke code.
  1. Maak je al gebruik van codes dan kun je die gebruiken.
  2. Je kunt ook elke eerste letter van elk woord uit de naam gebruiken.
  3. Je kunt ook beginnen met 001 en doornummeren.


Let op: je mag de volgende tekens niet gebruiken in de code '{' en '}' en '<'. In het opbouwen van de url naar het opleidingsportaal zijn deze tekens, in verband met veiligheid, niet toegestaan.


Naam:
De naam van de opleiding. Deze gebruik je o.a. in jouw correspondentie naar de deelnemers, contactpersonen en docenten.

Originele opleidingssoort:
Deze mag je voor nu leeg laten.

Contactpersoon:
Dit is de eigenaar van de opleidingssoort, een gebruiker van Coachview die verantwoordelijk is voor deze opleidingssoort en de opleidingen.

Je kunt op de volgende twee manieren de eigenaar invullen:
  1. Vul de achternaam in, aan de hand van wat je invult wordt een lijst getoond. Kies de eigenaar uit de lijst.
  2. Klik op het loepje, een pop-up scherm verschijnt met een namenlijst. Vul de naam in en klik op 'Zoeken'. Selecteer de eigenaar door op de regel te klikken.
Let op: de contactpersoon wordt automatisch contactpersoon van de opleidingen die je met behulp van deze opleidingssoort maakt. Bij een opleiding wordt jouw werkproces vastgelegd met acties. De contactpersoon wordt automatisch eigenaar van alle acties waarvoor nog geen eigenaar is toegekend.

Status:Als je de opleidingssoort nieuw hebt aangemaakt krijgt deze de status initieel. Daarmee geef je aan dat de opleidingssoort nog niet af is.

Let op: deze opleidingssoort kan nu nog niet gebruikt worden. Daarvoor moet je eerst het lesprogramma vastleggen in onderdelen en de opleidingssoort activeren.

De notitievelden:
De notitievelden doel, doelgroep, vooropleiding, omschrijving en opmerking kunnen gebruikt worden voor informatie op de website of opleidingsportaal of als algemene informatie voor de opleiding. Ze kunnen ook gebruikt worden voor extra informatie die je wilt toevoegen aan documenten die je per e-mail verstuurt of print.

Autorisatie:
Heb je er voor gekozen dat een deelnemer pas ingeschreven mag worden na toestemming van bijvoorbeeld een leidinggevende? Dan is dit invulveld zichtbaar en kun je kiezen uit deze opties:
  1. Niet van toepassing: je mag een deelnemer inschrijven zonder toestemming.
  2. Handmatig: je weet vooraf niet wie toestemming moet geven, dit bepaal je pas bij het inschrijven.
  3. Leidinggevende: de leidinggevende moet toestemming geven.

Publicatie website:
Vink deze optie aan als de opleidingssoort en de opleidingen die je hier mee maakt op jouw eigen website of op het opleidingsportaal zichtbaar moeten zijn.

Let op: pas aanvinken als je het lesprogramma in onderdelen hebt vastgelegd en de opleidingssoort hebt geactiveerd.

Publicatie opleidingsportaal:
Heb je de optie 'publicatie website' aangevinkt en maak je gebruik van het opleidingsportaal, dus niet je eigen website, selecteer hier dan de naam van het opleidingsportaal. Je kunt meerdere opleidingsportalen selecteren.

Categorieën:
Is het interessant om de opleidingssoorten te verdelen in groepen dan kun je gebruik maken van de opleidingssoortcategorieën. Altijd handig om informatie van meerdere opleidingssoorten of opleidingen in rapporten te bundelen. Een categorie dat is gepubliceerd zie je op het opleidingsportaal terug als een menu-item.

Herhaling:
Koppel een opleidingssoort en vul de start- en einddatum herhaling in als je inzicht wilt krijgen in welke deelnemers, in welke periode een herhaling moeten volgen.

Geldigheidstermijn:Wordt de basis opleidingsvraag, gemaakt met deze opleidingssoort afgerond, en is deze tevens akkoord? Dan wordt automatisch de opleidingsvraag, gemaakt met de opleidingssoort ingevuld bij de herhaling, gecreerd en wordt de geldigheidsdatum berekend.

Deze geldigheidsdatum wordt gebaseerd op de datum akkoord van de basis opleidingsvraag plus de geldigheidstermijn zoals ingegeven bij deze opleidingssoort. De geldigheidsdatum vind je terug in de opleidingsvraag gemaakt met deze opleidingssoort.

De geldigheidsdatum is handig als je wilt bijhouden hoelang een certificaat geldig is, en geen gebruik wilt maken van de start- en einddatum wachtlijst of datum akkoord.

Inactief
Heb je deze opleidingssoort al gebruikt dan kun je deze niet meer verwijderen. Vink aan als de opleidingssoort niet meer gebruikt wordt, de opleidingssoort is niet meer zichtbaar
Klik op 'Opslaan' om de opleidingssoort aan te maken.

Learnview Moodle code: KU-BM1 / Les 1.