Dit zijn de meest voorkomende meldingen die je in de lijst met facturen (kolom = 'Bevestigd omschrijving') of in de factuur in Coachview terugvindt:
Foutmelding: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Verplicht: Betalingsconditie"
In de export naar Exact Online wordt de betalingstermijn (betalingsconditie) niet meegestuurd, en deze is in de Exact Online administratie niet standaard ingesteld. In Exact-online moet je via 'Instellingen' -> tabblad 'Financieel' een standaard betalingsconditie (Verkoop) invullen.

Foutmelding: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Verplicht: Dagboek'.
In de Exact Online administratie zijn de dagboeken niet ingesteld. In Exact-online moet je via 'Instellingen' -> tabblad 'Financieel' de dagboeken invullen.

Foutmelding: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Invoer 17: Het bedrag van de BTW regel met BTW code 4 komt niet overeen met het totaal aan BTW-bedragen in de grondslagregels.
Factuurregels/verkoopboekingen worden vanuit Coachview exclusief BTW verstuurd. Voor de specifieke BTW-Code staat het type in Exact-Online ingesteld als 'Inclusief'. Zet het type van de BTW-Code in de Stamgegevens -> Overzicht | BTW-codes > Onderhoud om naar 'Exlusief'.

Foutmelding: Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Ongeldig: Klant (Type).
Er wordt een nieuwe debiteur naar Exact Online gestuurd, maar het debiteurennummer komt al overeen met een relatienummer in Exact Online. Deze relatie is of debiteur of een crediteur. Het kan ook zijn dat de relatie in Exact Online op 'Prospect' staat. Verander deze naar 'Klant'.
Er zijn twee mogelijkheden om dit op te lossen:
  1. Zorg ervoor dat er een prefix voor het debiteurennummer van Coachview geplaatst wordt of
  2. Dat het debiteurennummer begint met een bepaalde range zodat het nummer nooit kan corresponderen met een relatienummer in Exact Online.

Foutmelding:  Element: GLTransaction, Topic: GLTransactions, Message: 'Onderwerp [GLTransactions] Ongeldig: Klant conditie.
Er wordt een nieuwe debiteur naar Exact Online gestuurd met een prefix bestaande uit letters. Het kan zijn dat Exact Online deze letters niet accepteerd. Zorg ervoor dat in het Service center de prefix aangepast wordt van letters naar cijfers.

Foutmelding: Account Ongeldig BTW-nummer. Het nummer moet in het volgende formaat worden ingevoerd: NL999999999B99 - 1 blok vanf 14 karakters. (De 12e positie is altijd 'B'). Voorbeeld: NL00000000000B00
In het debiteurendossier is een fout gemaakt bij het invullen van BTW-nummer.

Foutmelding: Mesaage: Nullable object must have a value
In de parameters is vastgelegd dat de start- en orderdatum van de factuur bepaald wordt door de start- en einddatum van de opleiding. Echter het betreft een factuur voor een online cursus, waarbij er geen start- en einddatum van de opleiding bepaald wordt. In het service center is aangegeven dat voor het bepalen van de BTW boekingstype de FactuurStartDatumOrder gebruikt moet worden. Deze is echter leeg.

Foutmelding:  Ontbrekend: BTW-code.
De BTW-codes die zijn ingesteld in Coachview komen niet overeen met de codes die bekend zijn in Exact Online. Je dient de BTW-codes in Coachview aan te passen naar de code in Exact Online.

Foutmelding: Exception factuur '99000002': GetDebiteurCodeAndAddIfNotExists(50003): DebtorExists: DoWebRequest: _CreateWebRequest: The remote server returned an error: (403) Forbidden.
De doeladministratie is niet gevonden. Controleer of het juiste administratienummer is ingevoerd (ook wel division code genoemd).

Foutmelding: Factuur met nummer '00001' niet kunnen exporteren, omdat debiteur met nummer 00004 nog niet is bevestigd (eventueel met het juiste batch nr) of debiteur is gewijzigd.
Let op: dit is geen foutmelding van Exact, maar een Coachview melding.
De parameter (functie 'Opties') FactuurExportDebiteurBevestigdGewijzigd (Alleen facturen exporteren waarvan de debiteur is bevestigd en niet is gewijzigd. Waarde true of false) staat aangevinkt (true). Deze optie vinkje verwijderen.

Foutmelding: kan debiteur code niet samenstellen. Controleer debiteur en/of instellingen.
Let op: dit is geen foutmelding van Exact, maar een Coachview melding.
In dit geval was externsource/id niet (juist) ingevuld in het bedrijfs- en/of persoonsdossier.