Je kunt op elk moment van de dag, vanaf elke computer met een internetverbinding, in Coachview inloggen. Je start het programma via een browser, zoals Internet Explorer 10 of 11, Chrome, FireFox, Edge of Safari. Coachview kent twee omgevingen namelijk de live- en trainingsomgeving. 

  1. Trainingsomgeving: https://training.coachview.net.
  2. Live-omgeving: https://secure.coachview.net, of via onze website www.coachview.net. Rechtsboven vind je de inlogknop.


De trainingsomgeving wordt gebruikt voor het geven van trainingen. Deze blijft na de trainingen beschikbaar en kun je gebruiken om te oefenen of, na een nieuwe release, gebruiken als 'speeltuin'.  1. Gebruikersnaam: vul je gebruikersnaam in. Deze bestaat uit voornaam.tussenvoegselachternaam: bijvoorbeeld jan.dejonge.
  2. Wachtwoord: vul je wachtwoord in. Bij het eerste keer inloggen en daarna om de 60 dagen zal om een nieuw wachtwoord gevraagd worden. 


Heb je jouw gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld klik dan op <enter> of op de knop 'Inloggen' om in te loggen.

Coachview hanteert een verscherpt wachtwoordbeleid om de veiligheid te kunnen garanderen. Let op de volgende eisen:


Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn.
Het wachtwoord mag niet één van de 15 laatst gebruikte wachtwoorden zijn.
Het wachtwoord moet minimaal 1 kleine letter bevatten.
Het wachtwoord moet minimaal 1 hoofdletter bevatten.
Het wachtwoord moet minimaal 1 bijzonder karakter bevatten: (1234567890!@#€$%()*+,-./:;=?[\]^_{|}`~&<>"').
Andere tekens mogen er niet in voorkomen.
Dit mag er niet in voorkomen: welkom, welcome, wachtwoord, password, coachview, innophase, qwerty, abc.
Jouw gebruikersnaam mag er niet in voorkomen.
De wachtwoorden voor zowel de live- als de trainingsomgeving mogen hetzelfde zijn.


Let op: je mag drie keer proberen in te loggen. Is jouw gebruikersnaam of het wachtwoord niet goed ingevuld dan krijg je de volgende melding:

Heb je voor de derde keer de gegevens niet goed ingevuld dan moet je 20 minuten wachten om het opnieuw te proberen!


Ben je het wachtwoord vergeten dan kun je hier lezen hoe je deze opnieuw kunt instellen.
Taakklas 1.