In Springest kunnen ook extra gegevens geplaatst worden. Als je bepaald hebt welke gegevens dit voor jouw organisatie zijn dan kun je deze als vrije velden bij een opleidingssoort en opleiding in Coachview invullen. Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet door Coachview.net wordt aangeboden. Een aantal van deze velden zijn verplicht, maar daarnaast vul je alleen de velden in die je nuttig vindt.


Maak vrije velden aan (kies uit de lijst 'Opleidingssoort' of 'Opleiding') | Zo doe je dat!


Overzicht van de belangrijkste te gebruiken vrije velden opleidingssoort zijn:

Let op: de code en de naam van het vrije veld moeten hetzelfde zijn als weergegeven in de tweede kolom ('Naam Coachview')!


Naam Springest Naam Coachview Wat moet je invullen Verplicht?
WebAddress SPRWebAddress URL Ja
EmailAddress SPRemail E-mail adres contactpersoon. Ja, alleen als de gegevens van de contactpersoon  getoond worden in Springest
VideoEmbed
(Geldt voor YouTube of Vimeo URL)
SPRVideoEmbed URL 
Nee
Price SPRPrice
Getal, decimalen (9999.99)
0 = geen kosten
Let op: decimaal scheidingsteken is punt. 
Nee
PricePeriod SPRPricePeriod • all (is de standaardwaarde)
• yearly
• monthly
• daily 
Nee
PriceInfo SPRPriceInfo Tekst, max. 250 tekens Nee
VatIncluded SPRVatIncluded • yes
• no (is de standaardwaarde)
• unknown
Nee
CourseType SPRCourseType • course (is de standaardwaarde)
• educational program
• seminar
• training
• workshop
• video
Nee
Duration SPRDuration Getal Nee
DurationUnit SPRDurationUnit • days (is de standaardwaarde)
• months
• years
Nee
Completion SPRCompletion Tekst, max. 250 tekens
Nee
PdfBrochure SPRPdfBrochure URL Nee
CourseMedium SPRCourseMedium • open (is de standaardwaarde)
• home
• in-company
• elearning
Nee

Overzicht van de belangrijkste te gebruiken vrije velden opleiding zijn:

Let op: de code en de naam van het vrije veld moeten hetzelfde zijn als weergegeven in de tweede kolom ('Naam Coachview')!


Naam Springest
Naam Coachview
Wat moet je invullen
Verplicht?
StartingDatePlace: StartdateIsMonthOnly SPRStartdateIsMon • true
• false (is de standaardwaarde)
Nee
StartingDatePlace: EnddateIsMonthOnly SPREndDateIsMonth • true 
• false (is de standaardwaarde)
Nee

Voorbeeld: