Via functiegroep ‘Evaluatie’ en ‘Evaluatie analyse’ kunnen de ingevulde gegevens over alle evaluaties heen geanalyseerd worden. Bijvoorbeeld voor een overzicht van de beoordelingen van een bepaalde docent over verschillende opleidingen heen in een bepaalde periode.


Stap 1: Bij het samenstellen van de evaluatie analyse kunnen onderstaande zoekcriteria gevuld worden:

 • Betreft: Analyseer algemene evaluaties en/of evaluaties voor opleidingen en/of evaluaties voor opleidingsonderdelen. De opties 'Algemene evaluatie', 'Opleiding' en 'Opleidingsonderdeel' zijn al geselecteerd.
 • Ontvangers: Analyseer de antwoorden van de deelnemers en/of docenten.
 • Opleidingssoort: Als hier de opleidingssoort ingevuld wordt, worden alleen vragen meegenomen die horen bij de  evaluatie van de opleidingen, gebaseerd op deze opleidingssoort. De vraagtypes kunnen zijn: Opleiding, Onderdeel, Locatie en Docent.
 • Soort onderdeel: Neemt alleen de evaluatievragen mee die gekoppeld zijn aan een onderdeel, gebaseerd op dit soort onderdeel. Alleen mogelijk voor vraagtype: Onderdeel.
 • Soort categorie: Neemt alleen de vragen mee die horen bij de evaluatie van de opleidingen, gebaseerd op een opleidingssoort met deze categorie. De vraagtypes kunnen zijn: Opleiding, Onderdeel, Locatie en Docent.
 • Opleidingscategorie: Neemt alleen de vragen mee die horen bij de evaluatie van opleidingen met deze categorie. De vraagtypes kunnen zijn: Opleiding, Onderdeel, Locatie en Docent.
 • Evaluatietemplate: Neemt alleen de vragen mee van evaluaties die gebaseerd zijn op dit evaluatietemplate.
 • Vraagtemplate: Neemt alleen de vragen mee die gebaseerd zijn op deze vraagtemplate.
 • Categorie vraag template: Neemt alleen de vragen mee die gebaseerd zijn op vraagtemplates met deze categorie.
 • Evaluatie status: Standaard is ‘alle’. Het is echter ook mogelijk om alleen de afgeronde of juist de openstaande evaluaties mee te nemen.
 • Periode: Het is hier mogelijk om uit het lijstje een standaard periode te selecteren. De begin- en einddatum worden dan voor je ingevuld. Het is natuurlijk ook mogelijk om de begin- en/of einddatum zelf naar wens aan te passen. Daarbij kan je kiezen of de invuldatum van de evaluatie of de start of einde van de opleiding binnen deze periode moet vallen.
 • Bedrijf persoon: Neemt alleen de antwoorden mee van respondenten die aan dit bedrijf gekoppeld zijn.
 • Categorie bedrijf persoon: Neemt alleen de antwoorden mee van respondenten die aan een bedrijf met deze categorie gekoppeld zijn.
 • Docent / Bedrijf docent: Hier kan gekozen worden voor een specifieke docent of een bedrijf waar de docenten aan gekoppeld zijn. Daarnaast kan gekozen worden om alle vragen mee te nemen van alle opleidingen waar deze docent(en) aan gekoppeld is/zijn (standaard). Dus als de docent gekoppeld is aan slechts 1 vraag van de betreffende evaluatie, dan worden alle vragen van deze evaluatie meegenomen. Ook kan er gekozen worden om alleen de vragen mee te nemen van het vraagtype Docent waar deze docent(en) aan gekoppeld is/zijn.
 • Locatie / Bedrijf locatie: Hier kan gekozen worden voor een specifieke locatie of een bedrijf waar de locaties aan gekoppeld zijn. Daarnaast kan gekozen worden om alle vragen mee te nemen van alle opleidingen waar deze locatie(s) aan gekoppeld is/zijn (standaard). Dus als de locatie gekoppeld is aan slechts 1 vraag van de betreffende evaluatie, dan worden alle vragen van deze evaluatie meegenomen. Ook kan er gekozen worden om alleen de vragen mee te nemen van het vraagtype Locatie waar deze locatie(s) aan gekoppeld is/zijn.
 • Toon open vragen: De open vragen kunnen niet grafisch weergegeven worden, daarom worden alle gegeven antwoorden opgesomd.
 • Toon toelichtingen: De toelichtingen kunnen niet grafisch weergegeven worden, daarom worden alle gegeven toelichtingen opgesomd.
 • Toon categorieën: Geldt zowel voor opleidingscategorieën als voor opleidingssoortcategorieën. Met één van de categorieën, met al de categorieën, zonder de categorieën, met één van de categorieën.

Stap 2: Vul zoekcriteria in en klik op ‘Zoeken’.
Stap 3: Worden er antwoorden gevonden dan wordt dit onder de lijst met zoekcriteria getoond. De knoppen ‘Genereer analyse rapport’ en ‘Genereer CSV-bestand’ zijn beschikbaar.

Stap 4: Klik op ‘Genereer CSV-bestand’ om de antwoorden te exporteren naar een CSV-bestand, te openen in MS-Excel.

Stap 5: Klik op ‘Genereer analyse rapport’ om het rapport te openen in een nieuw scherm van de browser.


Let op: Het analyse rapport kun je delen met anderen, ook met personen die geen toegang hebben tot Coachview.net. Hiervoor kopieer je het url-adres van de evaluatie analyse uit de adresbalk en plak je deze in een e-mail naar de personen. Elke keer als het evaluatierapport geopend wordt (ook via het url-adres), wordt de actuele stand van de analyse getoond.


Wil je meer weten: