Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een bepaald onderwerp door Coachview.net wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor allerlei onderwerpen een of meerdere vrije velden in te richten. Vrij velden zijn in de meeste zoekschermen als kolommen toe te voegen.


Zo doe je dat:


1. Open een zoekscherm, als voorbeeld gebruiken we het personenzoekscher
m.
2. Klik op het wieltje links onderaan de lijst met gevonden onderwerpen.3. Je komt terecht in het scherm 'Instellen kolommen'.
4. Klik in een kolom op het pijltje om de lijst met te selecteren kolommen te openen.5. De kolommen voor de vrije velden staan altijd onderaan de lijst.
6. Selecteer de kolom.
7. Klik op 'Opslaan & Terug' om de kolom in te stellen en terug te keren naar het zoekscherm.
Wil je meer weten: