Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een bepaald onderwerp door Coachview.net wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor allerlei onderwerpen een of meerdere vrije velden in te richten. 


Een vrije veld kun je:

  • Gebruiken als 'samenvoegcode' in verschillende documenttemplates. De naam die aan een 'vrije veld' is gegeven wordt dan getoond als een 'samenvoegcode'.
  • Toevoegen als kolom aan een zoekscherm.
  • Als zoekcriterium gebruiken bij een zoekscherm


Zo gebruik je een vrije veld:

Als voorbeeld gebruiken we de functie 'Personen'.

  1. Open het persoonsdossier door bijvoorbeeld in het personen zoekscherm op de naam te klikken.
  2. Klik op de tab 'Vrije velden'. Deze tab staat altijd naast de tab 'Algemeen'. Is deze niet zichtbaar dan zijn er geen vrije velden ingericht, zie ook.
  3. Klik op de knop 'Bewerken' en vul de gegevens in.
  4. Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om de gegevens te bewaren.Let op: inactieve vrije velden zijn niet zichtbaar op het scherm, behalve als ze nog zijn ingevuld.


Relatienummer is inactief, ingevuld en dus zichtbaar op het scherm met toevoeging 'Inactief'.

Relatienummer is inactief, niet ingevuld en dus ook niet zichtbaar op het scherm.

Klik je op 'Bewerken' dan is het niet meer mogelijk om het relatienummer in te vullen.

Een inactief vrij veld kun je altijd weer actieveren, zie vrije velden inrichten.
Wil je meer weten: