De volgende samenvoegcodes kun je in de naam van een evaluatievraagtemplate gebruiken. Welke je kunt gebruiken is afhankelijk van de gekozen functie van de vraag en aan welke evaluatietemplate (voor een opleiding of opleidingsonderdeel) je de evaluatievraag toevoegt. Heb je voor de functie 'Geen' gekozen dan kun je geen gebruik maken van samenvoegcodes. Je moet de code letterlijk overtypen!


Functie 'Opleiding', deze samenvoegcodes kunnen zowel gebruikt worden bij opleiding als bij opleidingsonderdeel:
[Opleiding:Naam]
Toont de naam van de opleiding waar de evaluatie aan is toegevoegd.
[Opleiding:Code]
Toont de code van de opleiding waar de evaluatie aan is toegevoegd.

Functie 'Onderdeel', deze samenvoegcodes kunnen zowel gebruikt worden bij opleiding als bij opleidingsonderdeel:
[OpleidingOnderdeel:Naam]
Toont de naam van het opleidingsonderdeel.
[OpleidingOnderdeel:Code]
Toont de code van het opleidingsonderdeel.
[OpleidingOnderdeel:Datum]
Toont de datum van het opleidingsonderdeel.

Functie 'Docent' (OpleidingsDocent), deze samenvoegcodes kunnen alleen gebruikt worden bij opleiding:
[OpleidingsDocentPersoon:NaamFormeel]
Toont de voorletters, tussenvoegsels en achternaam van de op de opleiding ingeplande docent.
[OpleidingsDocentPersoon:NaamVolledig]
Toont de voornaam, tussenvoegsels en achternaam van de op de opleiding ingeplande docent.
[OpleidingsDocentPersoon:Voornaam] 
Toont de voornaam van de docent.

Deze samenvoegcodes kunnen alleen gebruikt worden bij opleidingsonderdeel:
[OpleidingsonderdeelDocentPersoon:NaamFormeel]
Toont de voorletters, tussenvoegsels en achternaam van de op de opleiding ingeplande docent.
[OpleidingsonderdeelDocentPersoon:NaamVolledig]
Toont de voornaam, tussenvoegsels en achternaam van de op de opleiding ingeplande docent.


Functie 'Locatie' (OpleidingsLocatie):
  • [Locatie:Naam] toont de naam van het bedrijf en de naam van het lokaal waar les gegeven wordt. Bijvoorbeeld: Coachview.net (Trainingsruimte 0.01).
  • [Locatie:Locatie] toont de naam van het lokaal waar les gegeven wordt. Bijvoorbeeld: Trainingsruimte 0.01.

Voorbeeld 'Docent':