Per vraag dient aangegeven te worden welk type het antwoord moet zijn.

Het type bepaalt de manier waarop de ontvanger van de evaluatie kan antwoorden


Type 1: Open vraag; vraag die altijd begint met een vragend voornaamwoord: wie, wat, waar, waarom, waarmee, waarvoor, welke, hoe, hoe vaak, hoeveel. Op een open vraag kan de ontvanger een uitgebreid antwoord geven. Je weet van tevoren het antwoord niet, het antwoord is open.

Type 2: Multiple Choice; meerkeuze vraag is een vraag waarbij uit een beperkt aantal antwoorden kan worden gekozen. Voeg één of meerdere keuzes toe via een keuzereeksen die je van te voren hebt aangemaakt of via de tab ‘Keuzes’ die je bij de evaluatievraagtemplate terugvindt. Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden:
  • Er is maar één antwoord mogelijk.
  • Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Type 3: Numeriek; een minimum en maximum cijfer, standaard 1 en 10. Om de cijfers te kunnen wijzigen moet de vraag eerst worden opgeslagen. Open de vraag en klik op ‘Bewerken’ om het minimum en/of maximum te wijzigen. Het is niet mogelijk om een cijfer achter de komma in te geven. De ontvanger kan wel een getal ingeven met een of twee cijfers achter de komma.