Per vraag dient aangegeven te worden op welk niveau de vraag moet worden gesteld.


Functie 1: Geen; de vraag wordt niet gekoppeld aan een opleiding maar is bedoeld voor een algemene evaluatie zoals een intake-vragenlijst of jaarlijks onderzoek. 
Functie 2: Opleiding; de vraag wordt gekoppeld aan de opleiding, er wordt één vraag gesteld. 
Functie 3: Onderdeel; de vraag wordt gekoppeld aan de opleiding, voor elk onderdeel van de opleiding wordt de vraag herhaald. 
Functie 4: Locatie; de vraag wordt gekoppeld aan de opleiding, voor elk geplande locatie in de opleiding wordt de vraag herhaald. 
Functie 5: Docent; de vraag wordt gekoppeld aan de opleiding, voor elke geplande docent in de opleiding wordt de vraag herhaald.Wil je meer weten: