Introductie
Voor het op een correcte manier laten verlopen van de koppeling met Moodle moeten in Coachview een aantal parameters ingesteld worden.

Dit regel je via het service center. Heb je geen toegang tot het service center of weet je niet precies wat je moet invullen neem dan contact op met onze supportafdeling: klik hier voor support.


Zo richt je het service center in:

Stap

Klik in functiegroep 'Service center' op de functie 'Koppelingen'. Er worden verschillende panels met mogelijke koppelingen getoond.
Klik in het Panel 'eLearning' in het kader 'Moodle' op de knop 'Configureren'.
Voor dat de koppeling geactiveerd kan worden moet je onderstaande gegevens invullen:

Panel Algemeen:
Token:
Dit is het Moodle authentication token. Deze kun je in Moodle vinden door achter de url van jouw Moodle omgeving /admin/settings.php?section=webservicetokens te plaatsen.
Voorbeeld: In Coachview wordt het token via puntjes weergegeven. Klik je in het veld dan zie je de token zoals deze is ingevuld.
Webservice URL:
Dat is de URL waarmee Moodle kan worden opgestart. Aan de URL moet 'webservice/rest/server.php?' toegevoegd worden.
Voorbeeld:

Panel Gebruiker:
Emailadrestype:
 1. welk e-mail adres uit Coachview wordt gebruikt voor het e-mail adres in Moodle
 2. welk e-mail adres wordt gebruikt om de gebruikersnaam in Moodle te bepalen (dit geldt alleen als je bij 'Gebruikersnaamtype' de optie 'HetzelfdeAlsEmailadres' hebt geselecteerd.

Je  kunt kiezen uit:
 1. Zakelijk
 2. Privé
 3. Bedrijf
 4. Voorkeur
 5. Eerste
 6. Email1
 7. Email2
 8. Email3
Gebruikersnaamtype:
 1. Bepaal de gebruikersnaam in Moodle. Je kunt kiezen uit:
 2. Emailadres (zie 'Emailadrestype' hierboven).
 3. voornaam - tussenvoegsels -achternaam
 4. voorletters- tussenvoegsels -achternaam
 5. voorletter (1e) - tussenvoegsels -achternaam
 6. ExternId (let op deze moet ingevuld zijn in het persoonsdossier).
Custom field 1:
(Coachview vrijveld)
VrijvelddefinitieId in Coachview voor het 1e customfield. Kies het vrije veld,dat is toegevoegd aan het persoonsdossier, uit de lijst.

Custom field 1:
(Moodle shortname)
Deze is optioneel en is de shortname in Moodle van het 1e customfield. Als je deze leeg laat, dan wordt de vrijveld definitie code van Coachview gebruikt, zoals je hierboven hebt ingesteld.
Custom fields 2 tot en met 5:
Gebruik deze op dezelfde manier als Custom field.
Document template gebruikersaccount:
Selecteer met het loepje de documenttemplate die wordt gebruikt om de details van het automatisch gecreëerde Moodle-gebruikers-account per e-mail te versturen. Mail wordt niet gestuurd wanneer de deelnemer al bekend is.
ExternID:
Niet de gebruikersnaam in Moodle wordt gebruikt om de persoon uit Coachview te kunnen identificeren maar een uniek idnummer. Kies uit de lijst een van deze opties:
 1. CoachviewPersonId: deze kun je vinden als je in het personenzoekscherm de lijst exporteert naar CSV (MS-Excel). Per persoon wordt het personid in de 1e kolom weergegeven.
 2. CoachviewExternId: deze kun je vinden als je het persoonsdossier opent, het externid staat helemaal onderaan.
 3. CoachviewExternIdOrPersonID.
Gebruik optie 1 als je geen koppeling hebt met een HR-systeem.Gebruik optie 2 als je een periodieke koppeling hebt met het HR-systeem en je zeker weet dat er geen personen worden aangemaakt zonder externid.Gebruik optie 3 als je een eenmalige koppeling hebt met het HR-systeem en je ook personen zonder externid aanmaakt.
Let op:
 1. Het kan zijn dat je het externid niet ziet in het persoonsdossier. Neem in dit geval contact op met onze supportafdeling.
 2. Heb je de persoon in Moodle handmatig aangemaakt maar je hebt geen nummer (id) toegevoegd, dan wordt de persoon niet herkend en volgt een foutmelding.
Externsource:
Heb je in stap 2 gekozen voor optie 2 of 3 dan moet je hier de waarde van het externsource uit de persoonsdossiers invullen.Let op: het ExternId en Externsource niet meer wijzigen als er al deelnemers zijn aangemaakt in Moodle met deze koppeling.
Gebruiker bijwerken:
De gebruiker in Moodle bijwerken als deze wordt ingeschreven. In Moodle worden dan de volgende velden bijgewerkt: username, firstname, lastname, email en de customerfields.
Prefix coachviewpersonid:
Heb je gekozen voor optie 1 in stap 2 en wordt er gebruik gemaakt in Moodle van een prefix dan kun je die hier invullen (optioneel).

Voorbeeld: In Moodle wordt dan het Nummer (ID) CV95665. Dit is handig als ID 95665 al in gebruik is bij een andere persoon in Moodle. Vul dus CV als waarde in.
Wachtwoord:
Bepaal hoe het wachtwoord voor de Moodle gebruiker moet worden samengesteld. Let op: Deze instellingen moeten overeenkomen met de instellingen in Moodle.

 1. Wachtwoord cijfers: minimum aantal cijfers dat gebruikt moet worden. (Waarde: getal voor minimum aantal cijfers / 0=geen minimum / -1=geen cijfers).
 2. Wachtwoord hoofdletters: minimum aantal hoofdletters. (Waarde: getal voor minimum aantal hoofdletters / 0=geen minimum / -1=geen hoofdletters).
 3. Wachtwoord kleine letters: minimum aantal kleine letters. (Waarde: getal voor minimum aantal kleine letters / 0=geen minimum / -1=geen hoofdletters).
 4. Wachtwoord lengte: minimum wachtwoord lengte. (Waarde: getal is minimum wachtwoordlengte / 0 groter dan 0).
 5. Wachtwoord speciale karakters: minimum aantal speciale karakters. (Waarde: getal is minimum aantal speciale karakters / 0=geen minimum / -1=geen speciale karakters). Denk bv. aan @#$%_etc.

Panel inschrijven:
Enrolment type:
Enrolment (inschrijving) verschilt van authentication. Met authentication geef je een deelnemer toegang tot Moodle, met enrolment toegang tot een cursus of een cohort. Via het instellen van deze parameter geef je toegang tot een cohort of cursus. Selecteer jouw keuze uit de lijst.

Let op: Voor keuze cohort is geen terugkoppeling van resultaten mogelijk.
Student roleid:
Een rol is een verzameling rechten vastgelegd voor het hele Moodle systeem, die je in een specifieke context aan specifieke gebruikers kunt toekennen. In dit geval is dat de rol 'Student' met MoodleStudentRoleid '5'. Dit ID kun je ophalen in Moodle via 'Sitebeheer' - 'Gebruikers' - 'Rechten' - 'Defineer rollen'. Ga je in Moodle met de muis boven de rol 'Leerling' of 'Student' staan dan zie je links onder in het scherm het ID.

Deze kun je in Moodle vinden via jouw moodle omgeving met toevoeging '/admin/roles/manage.php'.

Panel resultaten:
WebHookSecretShaType:
Laat deze op 'sha512' staan.
Resultaatdefinitie:
De resultaatdefinitie die je in Coachview hebt ingericht. Deze wordt gebruikt om het cijfer, na 'course completion', uit Moodle te registreren. Selecteer deze met behulp van het loepje.
Ondersteund resultaat types zijn: 'Absoluut' =getal tussen minimum en maximum en 'Vrij' = vrije in te vullen tekst.
Url Resultaten:
URL benodigd binnen Moodle tbv. terugkoppeling resultaten. Deze moet je gebruiken als de plug-in in Moodle wordt geïnstalleerd. Kopieer de URL (let op niet alle tekst is zichtbaar). Bijvoorbeeld: 'https://testomgeving.coachview.net/elearning/result.aspx?cvkoppeling=Zb5F7hfocRTYGkyDvM9ylQ=='
Webhook secret:
Webhook secret om te controleren of de berichten daadwerkelijk van Moodle afkomstig zijn. Deze moet je gebruiken als de plug-in in Moodle wordt geïnstalleerd. Kopieer de webhook (als je in het veld klikt wordt de webhook zichtbaar). Bijvoorbeeld: FK/yrJJr/ghyJTJUk3tc1nhskw3FOTQTZfffdthuntIUS5Gpk7ZlGNarGBHm1HgSZKFSFRXmJiHQFOOOquKbNRclgl0xw=

Panel Logniveau:
Logniveau:Kies uit de lijst een van deze opties om informatie over de lopende koppeling in te kunnen zien via functiegroep 'Beheer' en functie 'Taak resultaat'. Vul bij zoekcriterium 'Jobitem' -> Moodle in.
 1. Information: als je algemene informatie en waarschuwingen wilt zien.
 2. Warning: als je alleen de waarschuwingen wilt zien.
 3. Error: als je alleen de fouten wilt zien.
 4. Debug: als je alle informatie wilt zien.
Gebruik optie 4 (Debug) bij het testen van de koppeling.
Gebruik optie 1 (Information) als je live bent met de koppeling.

Heb je alle informatie ingevuld klik dan op de knop 'Inschakelen'. Met de knop 'Verbinding testen' test je de verbinding.
Als je alle gegevens hebt ingevuld en opgeslagen dan kun je de koppeling inschakelen.
 1. Klik op de knop 'Inschakelen'.
 2. Er wordt een waarschuwing gegeven over de maandelijkse kosten. Wil je verder klik dan op de knop 'Bevestigen'.

Gefeliciteerd de koppeling is tot stand gebracht!

De koppeling kan altijd:
 1. Gepauzeerd worden door op de knop 'Pauzeren' te klikken.
 2. Worden verwijderd door op de knop 'Verwijderen' te klikken.
 3. Getest worden door op de knop 'Verbinding testen' te klikken.

Deze koppeling pauzeren betekent dat er geen contact meer is met Moodle. Klik op de knop 'Hervatten' om het pauzeren op te heffen.


Wil je nog een andere Moodle omgeving koppelen?
Klik dan op de knop 'Toevoegen' en volg de stappen zoals hierboven beschreven.