Introductie
Richt een documenttemplate in om in jouw eigen huisstijl een e-mail naar een ingeschreven deelnemer te versturen met de Moodle aanmeldgegevens. De inlognaam, het wachtwoord en de URL worden automatisch gegenereerd en vermeld in de e-mail.

Wanneer wordt deze documenttemplate gebruikt voor het versturen van de e-mail?
Als een deelnemer wordt ingeschreven op een e-learning onderdeel, dan maakt Coachview een actie aan die na activering (handmatig of automatisch) controleert of de deelnemer bestaat in Moodle. Is dit niet het geval? Dan wordt de deelnemer als cursist in Moodle aangemaakt, krijgt toegang tot de cursus en wordt vanuit Coachview automatisch de e-mail met inloggegevens verstuurd. Bestaat de deelnemer in Moodle dan gebeurt dit niet en wordt alleen toegang tot de cursus verleend.


Zo maak je de documenttemplate:
De actietemplate maak je via functiegroep 'Template' en functie 'Document template'.
Naam:
'Aanmelden Moodle [Persoon:NaamVolledig]'.
Datagroep:
Selecteer de datagroep 'Persoon".
Afzender:
Een e-mailgroep (algemeen e-mailadres). Een e-mailgroep maak je aan via functiegroep 'Beheer' en functie 'Instellen e-mailgroepen'
Aan:
Selecteer 'Persoon - Zakelijk' als je in het persoonsdossier altijd kiest voor zakelijk e-mailtype. Kies 'Persoon -Eerste' als je vaker meerdere e-mails vastlegt in het persoonsdossier en vaak typeert als zakelijk en privé.

Maak de documenttemplate waarbij de volgende samenvoegcodes van belang zijn:
  1. Voor het weergeven van de inlognaam gebruik je het samenvoegveld [MoodleUsername].
  2. Voor het genereren en weergeven van het wachtwoord: [MoodlePassword].


Zo zorg je ervoor dat dit documenttemplate wordt gebruikt:
De aanmeldgegevens worden verstuurd als je een deelnemer inschrijft op het e-learning onderdeel van de opleiding. Het aanmelden en versturen wordt door een automatische actie uitgevoerd. Het document kun je terugvinden in het persoonsdossier van de deelnemer, tab 'Documenten'.

Welke documenttemplate verstuurd moet worden bepaal je in het Service center. Heb je in het service center jouw Moodle koppeling geopend? Ga dan naar het panel 'Gebruiker' en het invulveld 'Document template gebruikeraccount'. Klik op het loepje en koppel jouw documenttemplate. Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.


Let op: open je het document in Coachview dan wordt het Moodle wachtwoord niet getoond.