De volgende gegevens mag / moet je invullen als je gegevens van een bedrijf eenmalig of periodiek in Coachview wilt importeren.
Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard door Coachview niet wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor de functies persoon en bedrijf vrije velden in te stellen.In de kolom 'VrijveldDefinitie' vul je de code van het vrije veld in. Met behulp van deze code wordt het vrije veld in Coachview gemaakt.
In kolom 'VrijveldData' vul je de inhoud/waarde van het vrije veld in.

Belangrijke voorwaarden:
  • De VrijveldDefinitie wordt in Coachview als code gebruikt voor bijvoorbeeld templates en kan, eenmaal geïmporteerd en aangemaakt, niet aangepast worden.
  • Laat de code altijd beginnen met de tekst 'Vrijveld'.
  • In de kolom 'VrijveldDefinitie' mogen maximaal 25 karakters worden ingevuld, en alleen letters en cijfers toegestaan. Dus geen spaties, vreemde tekens (@#$% etc.) of dubbele punten.
  • In kolom VrijveldData komt de inhoud van het vrije veld.Er kunnen per bedrijf of persoon maximaal 5 sets van VrijveldDefinitie en VrijveldData ingevuld worden. Voor elke set geldt dat beide velden gevuld moeten zijn of beide leeg gelaten moeten worden.