De volgende gegevens mag / moet je invullen als je gegevens van een bedrijf eenmalig of periodiek in Coachview wilt importeren.
Alle relaties worden vastgelegd met behulp van de functie ‘Bedrijf’ en of de functie ‘Persoon’. Met behulp van categorieën maak je het onderscheid in en het zoeken naar een bedrijf of persoon makkelijker.
Geef met behulp van een categorie aan of een bedrijf bijvoorbeeld een klant of een prospect is, of misschien een leverancier, tot welke regio of branche deze behoort etc. Gebruik daarvoor een categoriegroep en de daarbij behorende categorieën.

Voorbeeld bedrijf:
  • Categoriegroep = Branche
  • Categorie = Bouw, Elektra, ICT


  • Categoriegroep = Bron
  • Categorie = E-media mailing, Website bezoek, mond op mond.

In kolom 'CategoryGroup' vul je de naam van de categoriegroep in. Deze waarde kan per regel (bedrijf/persoon) herhaald worden.
In kolom 'Category' vul je de naam van de categorie in. Deze waarde zal niet per regel (bedrijf/persoon) herhaald worden.

Voorbeeld persoon:
  • Categoriegroep = Contactpersoon
  • Categorie = Algemeen, verkoop, inkoop


  • Categoriegroep = Mailingen
  • Categorie = Nieuwsbrief, kerstkaart


Er kunnen per bedrijf/persoon maximaal 5 sets van CategoryGroup en Category ingevuld worden. Voor elke set geldt dat beide velden gevuld moeten zijn of beide leeg gelaten worden.