Je wilt dat Coachview.net automatisch een of meerdere, vooraf ingestelde, evaluaties aanmaakt bij een opleiding.
Daarbij kan het zijn dat een af te nemen evaluatie per opleiding kan verschillen, maar dat er ook evaluaties per onderdeel worden afgenomen.

Het begint bij het toevoegen van een of meerdere evaluatietemplates aan een opleidingssoort en/of onderdeel van een opleidingssoort. Heb je in de evaluatietemplate aangegeven dat het een opleiding betreft dan voeg je deze toe aan de opleidingssoort. Geef je aan dat het een opleidingsonderdeel betreft dan voeg je deze toe aan een of meerdere soortonderdelen (de onderdelen van de opleidingssoort). Het maakt overigens niet uit of gekozen hebt voor deelnemers of docenten als ontvangers. Maak je een opleiding dan worden automatisch de evaluaties die je hebt gekoppeld aangemaakt bij de opleiding of bij een of meerdere onderdelen van de opleiding.


Let op: dit werkt alleen als je geen evaluatievragen met functie 'OpleidingsDocent' en/of 'OpleidingsLocatie' hebt toegevoegd aan de evaluatietemplate! Is dit wel het geval dan moet je zelf handmatig de evaluatie bij een opleiding toevoegen. Laat deze op 'initieel' staan als je gebruik maakt van de automatische actie om de evaluatie 'open' te zetten. Dit probleem wordt zo spoedig mogelijk opgelost.


Hoe doe je dit voor de opleidingssoort:

 1. Selecteer en open de opleidingssoort.
 2. Klik op de tab 'Evaluatietemplates'.
 3. Klik op de knop 'Toevoegen'.
 4. Selecteer een of meerdere evaluatietemplates door er een vinkje voor te zetten. Kijk in kolom 'Betreft' naar kenmerk 'Opleiding'.
 5. Klik op de knop 'Toevoegen'.

Hoe doe je dit voor een onderdeel van de opleidingssoort:
 1. Selecteer en open de opleidingssoort.
 2. Klik op de tab 'Onderdelen'.
 3. Selecteer het onderdeel door op de naam te klikken.
 4. Klik op de tab 'Evaluatietemplates'.
 5. Klik op de knop 'Toevoegen'.
 6. Selecteer een of meerdere evaluatietemplates door er een vinkje voor te zetten. Kijk in kolom 'Betreft' naar kenmerk 'OpleidingsOnderdeel'.
 7. Klik op de knop 'Toevoegen'.

Zie je kolom 'Betreft' niet bij het selecteren van de evaluatiettemplates dan kun je die toevoegen in het zoekscherm van de evaluatietemplates.

Zie ook:

Wil je meer weten: