De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Verkoop & facturering: automatiseren.

Lees meer over het automatisch versturen van facturen en herinneringen.
Automatisch factureren: introductie.

Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven. De aanvragen staan klaar en zijn gecontroleerd. Er mag dus gefactureerd worden, maar je wilt het het factureringsproces automatisch en dus efficiënter laten verlopen. Daarmee zorg je ervoor dat de facturen sneller zijn gemaakt en verstuurd...

Automatisch factureren: conceptfactuur.

Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven. De aanvragen staan klaar en de orderregels zijn gecontroleerd. Er mag dus gefactureerd worden. Allereerst moet automatisch de debet- creditconceptfactuur aangemaakt worden. Dit gebeurt met een gestempelde acite bij de aanvraag. Daarbij wor...

Automatisch factureren: definitief maken en versturen.

Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven en je wilt het het factureringsproces automatisch en efficiënter laten verlopen. De conceptfacuur is al gemaakt en deze mag automatische definitief worden gemaakt en worden verstuurd. Let op: er wordt geen onderscheidt germaakt tussen een d...

Automatisch factureren: definitief maken.

Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven. De aanvragen staan klaar en zijn gecontroleerd. De conceptfactuur is al gemaakt en deze mag automatisch op definitief gezet worden maar niet worden verstuurd. Werkproces: Actie template factuur op definitief zetten: Biblioth...

Automatisch factureren: documenten aanmaken en verzenden.

Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven en je wilt het het factureringsproces automatisch en efficiënter laten verlopen. De factuur heeft de status defintief en er is een factuurnummer toegekend. Rest nog de factuur naar de debiteur te sturen. Daarbij kun je onderscheid maken tus...

Automatisch factureren: exporteer naar boekhouding.

Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven. Er is gefactureerd. Heb je de ingeratie met een boekhoudsysteem tot stand gebracht via onze service center? Dan wordt deze actietemplate automatisch aangemaakt.  Werkproces: Actie template: Bilbiotheek: Deze actietemplate k...

Automatisch factureren: herinneren

Heb je de factuur verstuurd? Dan wil je dat Coachview bijhoudt welke facturen herinnerd moeten worden. Deze herinneringen worden door Coachview via een e-mail verstuurd, waarbij een kopie van de factuur automatisch als bijlage moet worden toegevoegd. Wat gebeurd er? Wordt de factuur op ...