De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

API's

Lees meer over het ontsluiten van Coachview data met behulp van API's en het inzetten van webhooks.
API's: Introductie

Coachview is een online softwarepakket voor cursusadministratie. Naast het registreren van bijvoorbeeld opleidingen, bedrijven en personen en inschrijvingen in Coachview is het ook mogelijk om data uit Coachview te ontsluiten. Dit doe je met behulp van API's (Application Programming Interfa...

API's: Documentatie en testen via Swagger.

Via Swagger vind je een documentatiepagina voor zowel de live- als trainingsomgeving van Coachview. Op deze documentatiepagina vind je de API's (entiteiten) en mogelijke instructies (requests) die op dit moment beschikbaar zijn.  Inhoudsopgave: Documentatie pagina's. Inloggen. L...

API's: Instellen webhooks.

Wanneer je met API's van Coachview een koppeling realiseert, dan ga je op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld elk uur, gegevens ophalen uit Coachview of wegschrijven in Coachview. Met een webhook, ook wel reverse API genoemd, is het mogelijk om gegevens vanuit Coachview te 'pushen'...

API's: Aanmaken Client_ID

Wanneer je met de REST API's van Coachview aan de slag wil dan is het belangrijk dat je een client_ID aanmaakt. Deze kun je dan bijvoorbeeld gebruiken bij het bouwen van een applicatie of het testen en debuggen ervan. Testen van de API is ook mogelijk met de swagger pagina, maar wanneer je ...

API's: Hoe kan ik Postman gebruiken?

Postman is een handige tool wanneer je de REST API's van Coachview wilt testen en debuggen. Ook voor het bouwen van een applicatie kun je Postman perfect gebruiken. In dit document vind je de basis stappen die je dient te doorlopen om dit te realiseren. Op de website www.postman.com kun je...

API's: best practices

In dit artikel vind je een aantal tips om op een efficiënte wijze data mbv. API's uit Coachview te ontsluiten of data aan te bieden. Ophalen data: Alleen nieuwe en gewijzigde data ophalen. Alle records die gisteren zijn gemaakt: GET ../Aanvragen?where=aangemaaktdatumtijd=09-06-2021...

API's: veel voorkomende meldingen.

Hieronder vind je de meest voorkomende melding Melding: Oplossing/reden: HTTP-status code 400 Bad Request. Validatie fout opgetreden. Voorbeeld { "error": [ { "code": "modelValidation", "message": "The Achternaam field is required.", "...

API's: Terminologie

Wanneer we het hebben over API's en koppelingen met diverse systemen, dan worden daar al snel technische termen gebruikt. In dit document vind je een eenvoudige uitleg over de gebruikte terminologie. Term: Verklaring: Authenticatie Dit is het proces waarbij je nagaat of een gebruiker...

API's: use case bijwerken persoonsgegevens.

Personen in Coachview worden via de API 'Personen ->POST' aangemaakt op het moment dat ze 'geboren' worden in een andere applicatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een HR-systeem. Hierbij wordt vanwege AVG minimale informatie meegestuurd. Echter voor het maken en versturen ...