De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Voorbeeld casussen document(templates)

Werkproces: filteren onderdelen uitnodiging deelnemer

Op de uitnodiging voor de deelnemer in een blended opleiding, wil je niet dat het e-learning onderdeel getoond wordt, maar alleen de klassikaal te volgen onderdelen. Wat gebeurd er? Als de uitnodiging samengesteld wordt, zorgt een filteroptie dat alleen de klassikale onderdelen getoond worden. ...

Werkproces: filteren deelnemers die niet betaald hebben.

Je wilt een overzicht van alle deelnemers die ingeschreven zijn op een opleiding maar niet betaald hebben. Wat gebeurd er? Als je vanuit de opleiding, tab 'Documenten' het overzicht genereert worden alleen die deelnemers getoond die niet betaald hebben. Wat is er nodig? Een document ...

Werkproces: filteren deelnemers die present en geslaagd zijn.

Je wilt een overzicht van deelnemers die ingeschreven zijn op een opleiding die present en geslaagd zijn. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een overzicht voor personen die PE-punten mogen ontvangen. Wat gebeurd er? Als je vanuit de opleiding, tab 'Documenten' het overzicht generee...

Werkproces: filteren opleidingsvragen van een persoon.

Maak voor een persoon een overzicht van de gevolgde opleidingen waarbij de vervallen opleidingsvragen niet getoond mogen worden. In de lijst met opleidingsvragen een filter toepassen op basis van een of meerdere opleidingsvraagstatussen. Wat gebeurd er? Als de lijst samengesteld wordt, zorgt ...

Werkproces: overzicht opleiding deelnemers geslaagd ja/nee

Maak bij je opleiding een overzicht met deelnemers die wel of niet geslaagd zijn. Wat gebeurd er? Als de opleiding de status 'uitvoering' of 'afgerond' krijgt wordt voor de deelnemers bepaald of een akkoord gegeven mag worden. Dit akkoord wordt in de opleidingsvraag vastgele...