De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Verkoop & Facturering: prijsafspraak(template)

Met behulp van prijsafspraken registreer je afwijkende prijsafspraken en kortingen voor individuele personen en/of bedrijven.
Verkoop & Facturering: introductie prijsafspraken.

Met behulp van prijsafspraken registreer je afwijkende prijsafspraken en kortingen voor individuele personen en/of bedrijven. Belangrijk om te weten: Prijsafspraken leg je vast per verkoopregel die is toegevoegd aan een opleidingssoort. Er zijn drie type prijsafspraken: korting (€ of...

Verkoop & Facturering: prijsafspraak template.

Om een prijsafspraak bij een of meerdere verkoopregels vast te leggen moet je eerst een prijsafspraak template maken. Wil je weten hoe je dit gaat? Bekijk dan onderstaande presentatie door in de presentatie naar beneden te scrollen. Klik op een afbeelding om deze te vergroten. Menu: Een p...

Verkoop & Facturering: vastleggen van prijsafspraken.

Prijsafspraken leg je vast per verkoopregel die is toegevoegd aan een opleidingssoort. Wil je weten hoe je dit instelt? Bekijk dan onderstaande presentatie door in de presentatie naar beneden te scrollen. Klik op een afbeelding om deze te vergroten. Opleidingssoort en verkoopregel: Open d...

Verkoop & Facturering: zoeken en bewerken van prijsafspraken.

Overzicht prijsafspraken en het wijzigen van één specifieke prijsafspraak om meerdere prijsafspraken in bulk. Prijsafspraken zoeken: Een overzicht van prijsafspraken maak je met behulp van menu 'Financieel' en menu-item 'Prijsafspraak'. Standaard worden alleen de actie...

Verkoop & facturering: prijsafspraken in bulk toevoegen aan verkoopregels.

Heb je een of meerdere prijsafspraak templates vastgelegd? Voeg deze dan als prijsafspraken in bulk toe aan een of meerdere verkoopregels. Zo doe je dat: Klik in menu 'Financieel' op menu-item 'Verkoopregel'. Zoek de verkoopregels met behulp van een of meerdere zoek...

Verkoop & facturering: prijsafspraak in de praktijk.

Heb je via de opleidingssoort en verkoopregel een prijsafspraak vastgelegd? Dan lees je in dit artikel hoe de prijsafspraak bij de aanvraag verwerkt wordt. Voorbereiding: Aan de opleidingssoort 'Coachview' is een verkoopregel toegevoegd die de deelnamekosten bepaalt.  Aan dez...

Verkoop & Facturering: case prijsafspraken & afwijkend BTW tarief

Lever je opleidingen/diensten aan btw plichtige organisaties maar ook aan buitenlandse organisaties of btw vrijgestelde instellingen (overheid, banken, verzekeraars, culturele -, zorg – en welzijnsinstellingen). Deze vrijgestelde instellingen en buitenlandse organisaties betalen een BTW tarief v...

Verkoop & facturering: case prijsafspraken in een 'en' - 'en' constructie

Bij een verkoopregel kan het voorkomen dat meerdere prijsafspraken als een zogenaamde 'en' - 'en' constructie werken. Er wordt dus voldaan aan meerdere verschillende prijsafspraken. En - en constructie: Aan de verkoopregel zijn twee prijsafspraken toegevoegd:   Een va...