De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Voorbeeld casussen werkproces actie(templates)

Werkproces: persoon uit dienst

Waarom? Als een persoon uit dienst gaat, moeten gegevens automatisch verwijderd worden. Wat gebeurd er? Als je een persoon op inactief zet, wordt er een actie aangemaakt. Als deze actie automatisch of handmatig wordt uitgevoerd dan worden gegevens uit het persoonsdossier verwijderd. Wat is er ...

Werkproces: minimum aantal inschrijvingen wel | niet bereikt.

Minimum aantal inschrijvingen wordt niet bereikt: Waarom? Het minimum aantal inschrijvingen voor een opleiding wordt niet bereikt. Je wilt dat er dan een week voor start opleiding automatisch een e-mail gestuurd wordt naar een of meerdere collega's van bijvoorbeeld de afdeling sales en m...

Werkproces: maximum aantal inschrijvingen bereikt.

Het maximum aantal inschrijvingen voor een opleiding is bereikt. Je wilt dat er automatisch een e-mail gestuurd wordt naar de opleidingscoördinator, wellicht kan er een nieuwe opleiding gepland worden. Wat gebeurd er? Als het aantal inschrijvingen bij een opleiding het maximum aantal bereik...

Werkproces: één uitnodiging aan deelnemer voor meerdere opleidingen

Waarom? Een deelnemer is ingeschreven op meer dan een opleiding. De deelnemer krijgt één uitnodiging met een lesprogramma voor alle opleidingen, en dus niet een uitnodiging per opleiding. Wat gebeurd er? Coachview bepaalt welke acties worden klaar gezet op basis van de opleidingssoort waarop ee...

Werkproces: opleiding automatisch op portaal weergeven.

Automatisch laten weergeven (of juist niet meer weergeven) van een opleiding op het opleidingsportaal. Wat gebeurd er? Het aan- of uitzetten van de weergave van opleidingen op het portaal bij het bereiken van een aantal deelnemers of aan de hand van een bepaalde timing. Wat is er nodig? Ee...

Werkproces: certificaat of bewijs van deelname sturen.

Deelnemers slagen niet allen op hetzelfde moment, je kunt de opleiding dus niet afronden. Maar je wilt de deelnemers een certificaat sturen zodra ze geslaagd zijn of een bewijs van deelname toesturen als ze aanwezig zijn geweest. Wat gebeurd er? Zodra je de presentie en/of slaging geregistre...

Werkproces: e-mail versturen als datum en/of tijd wijzigt.

Als de datum of tijd(en) van een les (onderdeel) wordt gewijzigd, dan wil je dat er met behulp van een automatische actie een e-mail naar de locatie(s), docent(en) en deelnemer(s) gestuurd wordt. Wat gebeurd er? Als de datum of tijd(en) van een van de onderdelen wordt gewijzigd dan wordt er ...

Werkproces: actie automatisch afronden als timing is verlopen.

Een actie moet automatisch afgerond worden als de timing is verlopen, zonder dat het proces wordt uitgevoerd. Inrichten actietemplate voor het niet meer versturen van uitnodigingen waarvan de timing is verlopen: Je wilt in de aanloop van de opleiding uitnodigingen versturen aan deelnemers...

Werkproces: actie niet uitvoeren indien dossier op inactief staat.

Je wilt dat een automatische actie rekening houdt met het feit dat het dossier inactief is. Is dit het geval? Dan mag de actie niet uitgevoerd worden. Wat gebeurd er? Een automatische actie moet rekening houden of het gekoppelde hoofdossier op actief of inactief staat. Denk bijvoorbeeld aan ...

Werkproces: actie uitvoeren a.d.h.v. bedrijfs- en/of persoonscategorieën.

Afhankelijk van bedrijfs- en/of persoonscategorieën moet een actie wel of niet uitgevoerd worden. Daarbij is een en/of constructie mogelijk. Wat gebeurd er? Een automatische actie moet rekening houden met ingestelde voorwaarden op bedrijfs- en/of persoonscategorie. Je kunt daarvoor een of me...