De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Het gebruiken van het werkproces

Werkproces: acties introductie.

Leg je werkproces vast met behulp van acties. Het maken en bewaken van acties is een belangrijk onderdeel binnen Coachview. Een actie herinnert je eraan dat er binnen een bepaalde tijdsspanne een handeling verricht moet worden. Een actie-template vormt altijd de basis van een actie. Acties...

Werkproces: een actie bewerken, afronden of starten.

Acties, gestempeld met behulp van een actie-template, zijn op verschillende manieren in Coachview terug te vinden. Je hebt dan de mogelijkheid om een handmatige actie die je zelf hebt uitgevoerd af te ronden of aan te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eigenaar, start- of einddatum of het ...

Werkproces: stempel zelf een actie die jij moet uitvoeren.

Het is mogelijk om bij verschillende dossiers zelf een actie, met behulp van een actietemplate, te stempelen en te benoemen. Denk bijvoorbeeld aan het stempelen van een actie in een opleiding, bedrijf- of persoonsdossier of aanvraag. Jijzelf moet de actie binnen of buiten Coachview uitvoeren, en...

Werkproces: voorbeeld 2, maak een actie die Coachview klaarzet maar jij moet uitvoeren.

Introductie. Waarom? Als de opleiding doorgaat dan moet Coachview één actie klaarzetten, zodat 2 werkdagen voor start van de opleiding de presentielijst gemaakt wordt. De contactpersoon van de opleiding wordt de eigenaar van de actie. Hoe doe je dat? Er zijn twee stappen voor nodig: Richt de...

Werkproces: voorbeeld 3, een actie automatisch laten uitvoeren.

Introductie. Waarom? Acties rondom een opleiding kan Coachview.net automatisch uitvoeren. Jij bepaalt wat en wanneer dit moet gebeuren. Voor het aanpassen van de actie templates voor gebruik van de automatische acties zijn rechten nodig op de module Automatische workflow. Minimaal 1 gebruiker he...