De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Het inrichten van het werkproces

Werkproces: actie-template introductie.

Leg je werkproces vast met behulp van acties. Het maken en bewaken van acties is een belangrijk onderdeel binnen Coachview. Een actie herinnert je eraan dat er binnen een bepaalde tijdsspanne een handeling verricht moet worden. Een actie-template vormt altijd de basis van een actie. Acti...

Werkproces: belangrijkste elementen van een actietemplate.

Voordat je begint met het maken van een actie template is het belangrijk dat je weet uit welke uitvoeringen, datagroepen, processen, gebeurtenissen, timing en voorwaarden je kunt kiezen. Uitvoering: Je hebt drie mogelijkheden: Handmatig: de actie wordt gestempeld en jij moet de taak zelf...

Werkproces: de andere elementen van een actietemplate.

In het artikel 'Belangrijkste elementen' heb je kennis gemaakt met verschillende elementen zoals uitvoering, datagroep, gebeurtenis, timing en voorwaarde. Hieronder lees je meer over de andere elementen binnen een actietemplate. Naam: De naam van de template, wordt tevens de naa...

Werkproces: toekennen eigenaar aan een actie.

Coachview zal, indien ingesteld, bij het stempelen van een actie een eigenaar aan de actie koppelen. In dit artikel lees je hoe de eigenaar bepaald wordt.  Toekennen eigenaar via actietemplate: In de actietemlate heb je de volgende mogelijkheden in panel 'Overig'. 1. Gebruiker ...

Werkproces: maak een actietemplate uit de voorbeeldenbibliotheek.

Met behulp van onze voorbeeldenbibliotheek maak je snel een nieuwe actietemplate aan. Voor de meest voorkomende situaties hebben we een voorbeeld gemaakt die je zelf natuurlijk nog kunt aanpassen. Is de actie het versturen van een e-mail? Dan wordt er ook een documenttemplate automatisch aangema...

Werkproces: actietemplate activeren.

Een actie wordt door Coachview, alleen gestempeld als de actietemplate is toegevoegd aan een of meerdere opleidingssoorten of aan een evaluatietemplate. Dit kan alleen als in de actietemplate een gebeurtenis is toegevoegd. Inhoudsopgave: Voeg een of meerdere opleidingssoorten toe aan een...

Werkproces: zet via een wizard een handmatige actie makkelijk om naar een automatische actie.

Om de overgang naar automatische acties te vereenvoudigen is er een "wizard" die je stap-voor-stap door de benodigde handelingen leidt om een bestaande (handmatige) actie template om te zetten naar een automatische actie template. Maak jij af tot nu toe gebruik van handmatige acties en...

Werkproces: actietemplate kopiëren.

Als je eenzelfde actie-template nog een keer wilt inzetten, maar met een of meerdere wijzigingen, kun je deze kopiëren. Dit zorgt voor minder invoerwerk en kun je jouw werkproces sneller inrichten. Zo doe je dat: Open de databank (zoeklijst) met actietemplates via menu 'Template'...