De chat is even niet beschikbaar

Coachview helpcentrum

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Coachview integratie met EDU-DEX

Coachview koppelt al met Springest, maar nu kun je je opleidingen ook aanbieden in de database van EDU-DEX. Jouw aangeboden opleidingen worden elke 24 uur geëxporteerd naar jouw afnemers, met hun eigen selectie van het aanbod. Jouw afnemers kunnen deze informatie publiceren in hun eigen LMS, portaal of applicatie.
Integratie EDU-DEX: introductie.

Coachview koppelt al met Springest, maar nu kun je je opleidingen ook aanbieden in de database van EDU-DEX (edudex). Jouw aangeboden opleidingen worden elke 24 uur geëxporteerd naar jouw afnemers, met hun eigen selectie van het aanbod. Jouw afnemers kunnen deze informatie publiceren in hun eigen...

Versie: Ma, 5 Dec, 2022 om 4:25 PM
Integratie EDU-DEX: service center inrichten en activeren.

Om de koppeling met EDU-Dex vanuit Coachview tot stand te brengen moet via het service center een aantal gegevens worden ingevuld en moet de koppeling geactiveerd worden. Administreer jij verschillende ‘merken’ in één Coachview omgeving? Dan is het via het service center van Coachview nu mogeli...

Versie: Zo, 30 Okt, 2022 om 9:10 AM
Koppeling EDU-DEX: Geavanceerde instellingen.

Welke informatie automatisch naar EDU-DEX wordt verstuurd en welke informatie jij naar EDU-DEX kunt versturen, lees je hier. Deze informatie wordt automatisch naar EDU-DEX gestuurd: De informatie die in coachview staat bij het veld dat genoemd staat in de 1e kolom wordt in edu-dex geplaa...

Versie: Wo, 26 Jul, 2023 om 4:15 PM
Koppeling EDU-DEX: timing & meldingen.

Lees meer over de timing voor het plaatsen en ophalen van de XML bestanden door Coachview en Edu-Dex en de meldingen die je van Edu-Dex ontvangt. Tijdschema: Coachview plaatst het xml bestand om rond 18:00.  EDU-Dex haalt het bestand op tussen 18:00 en 21:00. Wordt er een nieuwe ver...

Versie: Vr, 21 Okt, 2022 om 8:18 AM