De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Browsers

Hier vind je o.a. informatie over het gebruik van browsers .
Met welke browsers kan ik Coachview gebruiken?

Niet alle browsers worden door de makers ervan even snel naar de laatste standaarden gebracht. En omdat Coachview altijd met de laatste standaarden werkt, is het niet mogelijk om alle browsers te ondersteunen. Zorg dus voor een goede werking van onze administratiesoftware door één van onderstaan...

Hoe wis of leeg ik mijn Browser Cache?

Gedraagt de software die je online gebruikt zich niet helemaal zoals je verwacht? Soms ligt dat aande opgeslagen bestanden die nog op jouw computer staan. Meestal wordt dit afgevangen door de ontwikkelaars, maar het kan af en toe mis gaan. Zo zorg je dat alles weer goed komt: CHROME: Verwij...