De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Gebruiker in Coachview

Een persoon die gebruik wil maken van Coachview of de Docent App zal als gebruiker aangemaakt moeten worden. Lees meer over het aanmaken van gebruikers het gebruik van rollen en functies en de financiële autorisatie.
Gebruiker in Coachview: introductie

Een persoon die gebruik wil maken van Coachview of de Docent App zal als gebruiker aangemaakt moeten worden. Deze gebruiker krijgt een inlognaam, creëert zelf een wachtwoord en krijgt toegang. Een gebruiker die inlogt, ziet in het menu de verschillende menu-items weergegeven. Wat een gebruiker t...

Aanmaken nieuwe gebruiker

Iedere medewerker die gebruik zal gaan maken van Coachview, wordt een gebruiker genoemd. Deze gebruiker dient dus een inlognaam en een wachtwoord te hebben. Daarnaast moet je aangeven welke functies en modules deze gebruiker ter beschikking krijgt. Een gebruiker die inlogt, ziet in het menu de v...

Gebruikersrollen toevoegen

In Coachview kun je aan verschillende gebruikers dezelfde rechten toekennen via zogenaamde 'gebruikersrollen'. Met een gebruikersrol leg je vast tot welke functionaliteiten een gebruiker rechten heeft. Je kunt er ook voor kiezen om aan verschillende gebruikers extra, of andere rollen t...

Gebruiker in Coachview: financiële autorisatie

Het toekennen van modules aan gebruikers (via de rollen) kan financiële gevolgen met zich mee brengen. Zodra een rol aan een gebruiker is toegekend, die één of meerdere modules bevat met financiële gevolgen, dan verschijnt er een melding dat deze gebruiker nog financieel geautoriseerd moet worde...

Gebruiker in Coachview: overzicht modules, functies en rechten

In onderstaand overzicht worden alle modules en onderliggende rechten genoemd, inclusief menu-items die er aan verbonden zijn: ModuleRechtenMenu (functiegroep > Functie)Omschrijving IP Beheer Financieel Financieel > Betaalwijze Financieel > BTW Financieel > Eenheid Financieel &g...

Gebruiker in Coachview: speciale autorisatie

Het is mogelijk om een 'speciale' gebruiker aan te maken met een zogenaamde 'speciale' autorisatie. Aan derden (bijvoorbeeld klanten of docenten) kan beperkt toegang gegeven worden tot: Opleidingssoorten, de daaruit voortvloeiende opleidingen en opleidingsvragen. Documenten...

Beleid rondom gebruikersaccounts: 1 per persoon.

Een gebruikersaccount koppelen we altijd aan een echte persoon. Zo kunnen we de veiligheid rondom jouw account en bedrijfsdata beter garanderen want: Iemand heeft alleen toegang tot bedrijfsgegevens via authenticatie. Je kan de handelingen van de gebruikers volgen door de stempels die deze ach...

Gebruiker in Coachview: verwijderen gebruiker.

Verwijder /deactiveer een gebruiker uit Coachview. Zo doe je dat: Klik in menu ‘Beheer’ op menu-item ‘Gebruiker’. Klik op de naam van de gebruiker (eerste kolom) om het gebruikersaccount te openen. Klik op de knop ‘Bewerken’. Verwijder alle rollen door de eerste rol aan te klikken (w...