De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Gebruiker in Coachview

Een persoon die gebruik wil maken van Coachview of de Docent App zal als gebruiker aangemaakt moeten worden. Lees meer over het aanmaken van gebruikers, het toekennen van rollen en functies en de financiële autorisatie.
Gebruiker in Coachview: introductie

Een persoon die gebruik wil maken van Coachview zal als gebruiker aangemaakt moeten worden. Deze gebruiker krijgt een inlognaam, creëert zelf een wachtwoord en krijgt toegang. Een gebruiker die inlogt, ziet in het menu de verschillende menu-groepen en onderliggende menu-items weergegeven waarvoo...

Gebruiker in Coachview: aanmaken nieuwe gebruiker

Een persoon die gebruik wil maken van Coachview zal als gebruiker aangemaakt moeten worden. Deze gebruiker krijgt een inlognaam, creëert zelf een wachtwoord en krijgt toegang. Een gebruiker die inlogt, ziet in het menu de verschillende menu-groepen en onderliggende menu-items weergegeven waarvoo...

Gebruiker in Coachview: rollen toevoegen.

Met een gebruikersrol leg je vast tot welke functionaliteiten een gebruiker toegang heeft met lees of schrijfrechten. In Coachview kun je aan verschillende gebruikers dezelfde rechten toekennen via zogenaamde 'gebruikersrollen'. Je kunt er ook voor kiezen om aan verschillende gebruiker...

Gebruiker in Coachview: financiële autorisatie

Het toekennen van modules aan gebruikers (via de rollen) kan financiële gevolgen met zich mee brengen. Zodra een rol aan een gebruiker is toegekend, die één of meerdere modules bevat met financiële gevolgen, dan verschijnt er een melding dat deze gebruiker nog financieel geautoriseerd moet worde...

Gebruiker in Coachview: extra default filtering

Het is mogelijk om een 'speciale' gebruiker aan te maken met een zogenaamde 'speciale' autorisatie. Aan derden (bijvoorbeeld klanten of docenten) kan beperkt toegang gegeven worden. Beperkt wil zeggen: alleen vooraf bepaalde opleidingssoorten, opleidingen en documenten mogen ...

Gebruiker in Coachview: verwijderen gebruiker.

Deactiveer een gebruiker in Coachview. Zo doe je dat: Klik in menu-groep ‘Beheer’ op menu-item ‘Gebruiker’. Klik op de naam van de gebruiker (eerste kolom) om het gebruikersaccount te openen. Klik op de knop ‘Bewerken’. Verwijder alle rollen door de eerste rol aan te klikken (wordt g...

Gebruiker in Coachview: lijst gebruikers.

Het is verstandig om in de lijst met gebruikers een aantal belangrijke kolommen op te nemen. Welke dat zijn lees je in dit artikel. Gebruikerslijst: Via menu 'Beheer' en menu-item 'Gebruiker' wordt een lijst met gebruikers getoond. Standaard worden de volgende kolomme...