De chat is even niet beschikbaar

Coachview Kennisbank

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Inrichten van evaluaties

In verschillende artikelen gaan we het hebben over de inrichting van evaluaties. Een evaluatie kun je gebruiken om de mening van de deelnemers of docenten te evalueren, of te gebruiken als intake voordat begonnen wordt aan de opleiding. De evaluatie module is in principe een online evaluatie tool, maar het is ook mogelijk om de vragen af te drukken en het klassikaal af te nemen waarna de resultaten handmatig in Coachview ingevoerd worden.
Evaluatie inrichting: introductie.

In verschillende artikelen gaan we het hebben over de inrichting van evaluaties. Een evaluatie kun je gebruiken voor een algemene tevredenheidsonderzoek, om de mening van de deelnemers of docenten te evalueren, of te gebruiken als intake voordat begonnen wordt aan de opleiding. De evaluatie modu...

Evaluatie inrichting: keuzereeksen.

Wil je antwoorden voor een multiple choice gemakkelijk hergebruiken?  Maak dan een of meerdere evaluatie keuzereeksen aan. Wanneer je een multiple choice vraag wilt maken, starten we hier met het invoeren van de set aan multiple choice antwoorden. Later voegen we deze keuzereeks toe aan 1 of mee...

Evaluatie inrichting: evaluatievraag categorie.

Maak je gebruik van veel evaluatievraag templates verdeeld over verschillende cursussen of cursusgroepen? Maak dan gebruik van evaluatievraag categorieën. Een evaluatievraag categorie kun je gebruiken om een evaluatievraag te hergebruiken en bij het samenstellen van een evaluatie kun je hiermee ...

Evaluatie inrichting: evaluatievraag template.

De evaluatievraag template maak je zodat je deze steeds weer kunt hergebruiken in de verschillende evaluatie templates. Een evaluatievraag template kun je koppelen aan één of meerdere fevaluatie templates en één of meerdere evaluaties. INHOUDSOPGAVE Maak een nieuwe evaluatievraag template. ...

Evaluatie inrichting: samenvoegcodes evaluatievraag template

De volgende samenvoegcodes kun je in de naam van een evaluatievraagtemplate gebruiken. Welke je kunt gebruiken is afhankelijk van de gekozen functie van de vraag en aan welke evaluatietemplate (voor een opleiding of opleidingsonderdeel) je de evaluatievraag toevoegt. Heb je voor de functie '...

Evaluatie inrichting: evaluatie template.

De evaluatietemplate wordt gebruikt voor het vormgeven van een evaluatie die op de laatste dag van de opleiding, vanuit specifieke opleidingsonderdelen of als algemeen onderzoek verstuurd wordt. Ook het versturen van een intake, voor dat de opleiding start, is mogelijk via een evaluatietemplate....

Evaluatie inrichting: samenvoegcodes evaluatie template.

De volgende samenvoegcodes kun je in de naam, omschrijving, welkomsttekst en afsluitingstekst gebruiken. Welke je kunt gebruiken is afhankelijk van de evaluatietemplate (opleiding of onderdeel). Heb je voor de functie 'Geen' gekozen dan kun je geen gebruik maken van samenvoegcodes.  ...

Evaluatie inrichting: evaluatietemplate en evaluatievraagtemplates.

Heb je de evaluatietemplate ingericht dan moeten de evaluatievraagtemplates worden toegevoegd. Toevoegen: Open de evaluatietemplate en klik op de tab 'Vragen'. Om een vraag toe te voegen klik je op 'toevoegen'. Je hebt nu de mogelijkheid om bestaande evaluatievra...