Wanneer we het hebben over API's en koppelingen met diverse systemen, dan worden daar al snel technische termen gebruikt. In dit document vind je een eenvoudige uitleg over de gebruikte terminologie.


Term:Verklaring:
AuthenticatieDit is het proces waarbij je nagaat of een gebruiker, een andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Zie wikipedia voor meer uitleg.