De planning is rond en er zijn voldoende deelnemers ingeschreven. De opleiding mag automatisch op definitief gezet worden.

Wat gebeurd er?
Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan wordt de opleiding automatisch op definitief gezet, je hebt dus een Go.
  1. Voldoende deelnemers ingeschreven (= aan minimaal aantal deelnemers).
  2. Docenten hebben aangegeven de opleiding te kunnen geven.
  3. Locaties hebben aangegeven dat er ruimte is.

Wat is er nodig?
Een actie template die een automatische actie aanmaakt en uitvoert als aan de voorwaarden en timing is voldaan.
De planningsstatus van docenten en locaties moet bewaakt worden.
Naam:Opleiding op definitief zetten [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Opleidingsstatus verzetten
Opleidingsstatus:Definitief
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
Timing:0 werkdagen na optreden gebeurtenis
Voorwaarden:
  1. Minimaal aantal deelnemers bereikt = Ja
  2. Docent planningsstatus = akkoord
  3. Planningsstatus locatie = akkoord

Activeren:
De actie template activeer je door deze aan een of meerdere opleidingssoorten toe te voegen.