Is de evaluatie lopende of afgerond dan kun je vanuit de opleiding automatisch een e-mail sturen met een verwijzing naar de evaluatie-analyse (samenvatting) naar alle op de opleiding ingeplande docenten. Dit doe je met behulp van een actie template die je toevoegt aan een opleidingssoort of een of meerdere onderdelen van de opleidingssoort.
Actietemplate maken:
Open de lijst met actietemplates via menu 'Template' en menu-item 'Actie template'. Klik op de knop 'Nieuw' om een nieuwe actietemplate te maken.
Voor het maken van deze actietemplate kun je gebruik maken van ons voorbeeld uit de bibliotheek. Open daarvoor de templatelijst en selecteer 'Evaluatie samenvatting naar docent mailen'.
De naam van de template en de instellingen worden automatisch ingevuld. Kijk of de timing, voorwaarden etc. voldoen aan jou criteria. Vul eventueel een tijd in. Dat is de tijd waarop de e-mail wordt verstuurd. Vul je niets in? Dan wordt deze 's nachts verstuurd. Klik op ‘Opslaan’ omDe de actietemplate te bewaren.
Bij het maken van de actietemplate wordt ook automatisch een standaard documenttemplate aangemaakt voor het versturen van de e-mail.
Klik op de naam van de documenttemplate om deze te openen. Dit kan alleen als de actietemplate is opgeslagen.

Je hebt nu de mogelijkheid om de tekst en de handtekening aan te passen.


Activeren:
Voeg de actietemplate met datagroep 'OpleidingsDocent' toe aan een of meerdere opleidingssoorten. Voeg de actietemplate met datagroep 'OpleidingsOnderdeelDocent' aan een of meerdere onderdelen van de opleidingssoort

(open de opleidingssoort, klik op de naam van het onderdeel, klik op de tab 'Acties' en de knop 'Nieuw').