Verwijder /deactiveer een gebruiker uit Coachview.

Zo doe je dat:
 1. Klik in menu ‘Beheer’ op menu-item ‘Gebruiker’.
 2. Klik op de naam van de gebruiker (eerste kolom) om het gebruikersaccount te openen.
 3. Klik op de knop ‘Bewerken’.
 4. Verwijder alle rollen door de eerste rol aan te klikken (wordt grijs gemarkeerd) en op het kruis naast het vergrootglas te klikken.
 5. Klik op ‘Opslaan’.
 6. Klik in de zin ‘Voor deze gebruiker..’  op ‘Financiële autorisatie’.
 7. Klik op ‘Bewerken’ en vink bij de gebruiker de opties die paars zijn gekleurd uit.
 8. Klik op ‘Opslaan’.
 9. Klik op de naam van de gebruiker.
 10. Klik op ‘Bewerken’ en vink vakje ‘Inactief aan’.
 11. Klik op ‘Opslaan’.