Coachview is een online softwarepakket voor cursusadministratie. Naast het registreren van bijvoorbeeld opleidingen, bedrijven en personen en inschrijvingen in Coachview is het ook mogelijk om data uit Coachview te ontsluiten. Dit doe je met behulp van API's (Application Programming Interface), een verzameling instructies op basis waarvan applicaties en apparaten onderling kunnen praten.

Mogelijkheden:
Coachview heeft twee omgevingen beschikbaar om jouw API's aan te koppelen. De productie (live) omgeving en de trainings (speeltuin) omgeving.

In de trainingsomgeving kun je jouw API's ontwikkelen en testen. Tests die je hier uitvoert hebben geen invloed op de live data. Maar let op! Periodiek wordt de trainingsomgeving overschreven met gegevens uit de live-omgeving, waarbij niet alle gegevens één op één worden overgenomen. Dit gebeurt bij het installeren van een nieuwe release in deze omgeving. Wil je meer weten wanneer nieuwe releases worden geïnstalleerd? Klik hier voor de installatieplanning. Wil je weten welke gegevens niet worden meegenomen? Klik dan hier voor een overzicht.

De live-omgeving gebruik je om actuele data op te halen of weg te schrijven. Nadat succesvol de API-koppelingen in de trainingsomgeving getest zijn, kun je aan de slag in jouw live-omgeving.

De API's worden aangeboden op basis van een 'Fair use policy'. Dat betekent dat jouw gebruik van de API's de prestaties voor andere klanten niet mag beïnvloeden. Het is belangrijk om goed na te denken welke API's er nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Heb je hier vragen over of wil je graag dat wij met je meedenken? Neem dan contact met ons op.

Documentatie:
Omdat er een verschil kan zijn tussen de trainingsomgeving en de live-omgeving hebben we voor beide omgevingen een aparte documentatiepagina gemaakt. Nieuwe API's en aanpassingen aan bestaande API's zullen allereerst in de trainingsomgeving toegevoegd worden. Nieuwsgierig en meer weten? Klik dan hier voor de documentatiepagina. Je maakt daarbij gebruik van Swagger. 

Autorisatie:
Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk om te weten welke rechten je nodig hebt en hoe je ervoor kunt zorgen dat je de API's in de twee verschillende omgevingen kunt testen met Swagger of gebruiken via Postman.
Om de verschillende API's via Swagger te testen of via Postman te gebruiken heb je een Coachview gebruikersaccount nodig in de trainingsomgeving en/of de live-omgeving. Afhankelijk van de API's die je gaat testen heb je administrator rechten en lees- en schrijfrechten nodig op verschillende modules. Welke modules noodzakelijk zijn hangt af van de API's die wilt gebruiken. Voor de live-omgeving zijn aan een gebruikersaccount maandelijkse licentiekosten verbonden, afhankelijk van de ingestelde modules.

Kosten:
Er zijn maandelijkse kosten voor het gebruik van onze API's.

Vragen:
Bij vragen kun je contact opnemen met onze supportafdeling, stuur een e-mail naar support@coachview.net.

Let op: op dit moment kun je in de live-omgeving met Swagger niet testen.