Een inkoopregel bij een opleidingssoort of opleiding maak je met behulp van een inkoopregeltemplate. 

Inhoudsopgave


Maak een inkoopregel-template aan:

Dit doe je met behulp van het menu ‘Template’ en menu-item ‘inkoopregel-template’. Klik op nieuw en leg de volgende gegevens vast;

Naam: Naam van de inkoopregeltemplate. Met de template kun je voor meerdere opleidingssoorten inkoopregels toevoegen. Deze krijgen dan dezelfde naam. 

Omschrijving: Extra informatie over de inkoopregel template. Deze vindt je ook terug in der inkoopregel(s).

Type: Dagdeel, inkoopregel wordt per onderdeel berekent. Deelnemer, inkoopregel wordt per deelnemer aan de opleiding berekent. Overig, inkoopregel wordt één keer meegenomen.

Eenheid: Alleen zichtbaar als je type 'Overig' heb gekozen. Je kunt hier de rekeneenheid verder specificeren. De mogelijke eenheden kun je definiëren onder het menu Financieel of met het plusteken (+).

Aantal: het aantal keer stuksprijs bepaalt de uiteindelijke inkoopprijs. Heb je gekozen voor Dagdeel of Deelnemer wordt er op basis van het aantal dagdelen/deelnemers berekent. Vul dan hier 1 in. Vul je 2 in wordt de inkoopregel 2 keer per deelnemer berekent.

Stuksprijs: Standaard prijs per aantal. Wil je deze inkoopregeltemplate gebruiken bij verschillende opleidingssoorten dan is het verstandig om de stuksprijs op € 0,-- te laten staan. De stuksprijs bepaal je dan bij de opleidingssoort.

Bedrag: kun je niet invullen. Bij het opslaan van de template berekend Coachview automatisch het bedrag aan de hand van het aantal * stuksprijs

BTWKies een BTW percentage uit de lijst door op het vergrootglas te klikken of de code in te typen. Bestaat de BTW nog niet, dan kun je deze met behulp van het plusteken (+) aanmaken. Met behulp van het kruisje (x) verwijder je de BTW uit deze inkoopregeltemplate.

Crediteur: Klik op het vergrootglas om een crediteur toe te voegen. Deze crediteuren dien je wel tevoren aan te maken. Je kunt dit ook leeg laten en pas invullen bij de inkoopregel.

Kostenplaats: Kies een kostenplaats uit de lijst door op het vergrootglas te klikken of de code in te typen. Bestaat deze nog niet dan kun je deze met behulp van het plusteken (+) aanmaken. Met behulp van het kruisje (x) verwijder je deze uit de inkoopregeltemplate. Weet je hier nog niet om welke kostenplaats het gaat dan kun je ook een kostenplaats 'NADER TE BEPALEN' aan maken. Heb je de inkoopregel toegevoegd aan de opleidingssoort dan kun je op dat moment de kostenplaats bepalen.

Grootboek: Kies een grootboekrekening uit de lijst door op het vergrootglas te klikken of de code in te typen. Bestaat deze nog niet dan kun je deze met behulp van het plusteken (+) aanmaken. Met behulp van het kruisje (x) verwijder je deze uit de inkoopregeltemplate. Weet je hier nog niet om welke grootboekrekening het gaat dan kun je ook een grootboekrekening 'NADER TE BEPALEN' aan maken. Heb je de inkoopregel toegevoegd aan de opleidingssoort dan kun je op dat

moment de grootboekrekening bepalen.

Categorie: Voeg een inkoopregelcategorie aan deze inkoopregeltemplate. Makkelijk bij het zoeken naar inkoopregels met dezelfde categorie, bijvoorbeeld in de managementinformatie module. De

categorieën maak je via menu 'Categorie' en menu-item 'Categorie inkoopregel'.

Klik op 'Opslaan & Terug' om de inkoopregeltemplate aan te maken en terug te keren naar het overzicht.

Bewerken en verwijderen:
Heb je een inkoopregeltemplate geopend, klik dan op 'Bewerken' om deze te wijzigen.

Klik op 'Verwijder' om de inkoopregeltemplate te verwijderen. Kun je de inkoopregeltemplate niet meer verwijderen en wil je deze niet meer gebruiken, vink dan het vakje 'Inactief' aan. Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om de inkoopregeltemplate te bewaren.