Met behulp van webservice 'ToevoegenWebAanvraagV2' wordt een aanmelding verstuurd naar Coachview wat in Coachview resulteert in een webaanvraag.

Matching algemeen:
Bij het verwerken van de webaanvraag vind matching plaats op bedrijf en persoon. Dit betekent dat Coachview controleert of:
 1. Voor het bedrijf al een bedrijfsdossier is aangemaakt.
 2. Contactpersoon al een persoonsdossier is aangemaakt.
 3. Deelnemer(s) al een persoonsdossier is aangemaakt.

 1. Er wordt gestopt met matching alleen als er een directe match is. 
 2. Er wordt doorgezocht bij geen match of multiple-match. Worden er bijvoorbeeld 2 personen gevonden met hetzelfde e-mailadres? Dan is er geen sprake van een directe match. Status wordt multiple-match met het aantal gevonden resultaten.  

Meer weten over verwerken webaanvraag? Lees hier meer over deelnemers inschrijven via de webaanvraag.

Matching bedrijf:
De volgende criteria bepalen of een bedrijf wordt gematched, matching vindt plaats in deze volgorde.
 1. ExternID. 
 2. Naam van het bedrijf: naam van het bedrijf moet precies overeenkomen.
 3. E-mailadres van het bedrijf.
 4. Op meegegeven CompanyId van de contactpersoon. Alleen als nog geen directe of multiple match is en naam en emailadres van het bedrijf zijn leeg.

Matching persoon:
De volgende criteria bepalen of een persoon wordt gematched, matching vindt plaats in deze volgorde.
 1. PersoonId (is database id van Coachview)
 2. ExternID.
 3. E-mailadres.
 4. Achternaam en geboortedatum.
 5. Achternaam, tussenvoegsels en voornaam.

Matching opleidingssoort:
De volgende criteria bepalen of een opleidingssoort gematched kan worden:
 1. Code.
 2. Naam.

Matching opleiding:
De volgende criteria bepalen of een opleiding gematched kan worden:
 1. Code.
 2. Naam.