Maak voor een persoon een overzicht van de gevolgde opleidingen waarbij de vervallen opleidingsvragen niet getoond mogen worden. In de lijst met opleidingsvragen een filter toepassen op basis van een of meerdere statussen van de opleidingsvraag.


INHOUDSOPGAVE


Hoe en wat:
Wat gebeurt er?
Een document template met herhaling van de opleidingsvragen. In de samenvoegcode van de herhaling wordt de filteroptie toegevoegd. Met deze filter zorg je ervoor dat een of meerdere opleidingsvragen met status 'vervallen' niet worden getoond.
Wat is er nodig?
Als de lijst samengesteld wordt, zorgt een filteroptie dat alleen de opleidingsvragen met status 'wachtlijst, 'ingepland' en 'afgerond' worden getoond.
Meer weten?
Lees meer over filteropties in samenvoegcodes.

Voorbeeld documenttemplate:
Het voorbeeld is gemaakt met behulp van documenteditor 3.0, datagroep 'Persoon'. De opleidingsvragen worden met behulp van een tabel weergegeven. Je kunt deze filter ook toepassen in datagroep 'OpleidingsDeelnemer', 'Opleidingsvraag' en 'Factuur'.

De persoon heeft de volgende opleidingsvragen:
De opleidingsvraag met status 'vervallen' mag niet op de lijst komen te staan.
Gebruik filteroptie '\@ FILTER:status=10/20/40/99 om alle behalve de vervallen opleidingsvragen te tonen.

Dit zijn de status id's:

10 wachtlijst

20 ingepland

99 uitgevoerd

30 vervallen

40 afgerond

Heb je de documenttemplate al gemaakt? Open deze dan.

In de tab 'Editor' (1) klik je op '<> HTML' (2) om de broncode te openen.

HTML broncode aanpassen:
Scroll in de broncode naar de tabel waarin de opleidingsvragen worden weergegeven. Je kunt ook met behulp van 'ctrl-f' zoeken op '[OpleidingsVraag]'.
Voeg aan samenvoegcode <!--[Opleidingsvraag]--> filteroptie '\@ FILTER:status=10/20/40' toe.
Let op: voor \@ moet je een spatie toevoegen.
Als je de broncode verlaat door op '||| Editor' te klikken dan is de filteroptie niet zichtbaar.

Het resultaat:
Genereer je het document:
Zonder filter
Met Filter.