Maak een nieuwe opleidingssoort en leg algemene informatie vast in tab 'Algemeen'.

INHOUDSOPGAVE


Nieuw:
Een nieuwe opleidingssoort maak je via menu 'Zoek' en menu-item 'Opleidingssoort'.
Klik in het menu op het plusteken om een nieuwe opleidingssoort te maken of klik op het vergrootglas om het zoekscherm te openen. In het zoekscherm klik je vervolgens om de knop 'Nieuw'.
Je komt terecht in tab 'Algemeen'.
Code (verplicht). Gebruik een unieke code.
  1. Maak je al gebruik van codes dan kun je die gebruiken.
  2. Je kunt ook elke eerste letter van elk woord uit de naam gebruiken.
  3. Je kunt ook beginnen met 001 en doornummeren.

Let op: je mag de volgende tekens niet gebruiken in de code '{' en '}' en '<'. In het opleidingsportaal worden de opleidingssoorten die gepubliceerd zijn getoond met behulp van een URL. In de URL zijn deze tekens, in verband met veiligheid, niet toegestaan.
Naam (verplicht).
De naam van de opleidingssoort. Deze gebruik je o.a. in jouw correspondentie naar de deelnemers, contactpersonen en docenten.
Originele opleidingssoort.
Deze mag je voor nu leeg laten.
Contactpersoon.
Dit is de eigenaar van de opleidingssoort, een gebruiker van Coachview die verantwoordelijk is voor deze opleidingssoort en de opleidingen. Je kunt op de volgende twee manieren de eigenaar invullen:
  1. Vul de achternaam in, aan de hand van wat je invult wordt een lijst getoond. Kies de eigenaar uit de lijst.
  2. Klik op het loepje, een pop-up scherm verschijnt met een namenlijst. Vul de naam in en klik op 'Zoeken'. Selecteer de eigenaar door op de regel te klikken.

Let op: de contactpersoon wordt automatisch contactpersoon van de opleidingen die je met behulp van deze opleidingssoort maakt. Bij een opleiding wordt jouw werkproces vastgelegd met acties. De contactpersoon wordt automatisch eigenaar van alle acties waarvoor nog geen eigenaar is toegekend.
Status.
Als je de opleidingssoort nieuw hebt aangemaakt krijgt deze de status 'concept'. Daarmee geef je aan dat de opleidingssoort nog niet af is en kan deze deze nog niet gebruikt worden. Leg je het lesprogramma vast met behulp van een of meerdere onderdelen? Dan zal de status bij het toevoegen van het eerste onderdeel automatisch op 'definitief' gezet worden en mag de opleidingssoort gebruikt worden voor het stempelen van een opleiding of aanvraag. Wil je dit niet? Dan kun je zelf de status terugzetten op 'concept'.
Geblokkeerd:
Geef aan of nieuwe aanvragen, gebaseerd op deze opleidingssoort, en dus de bijbehorende bestaande en nieuwe conceptfacturen geblokkeerd moeten worden.
De notitievelden: doel, doelgroep, vooropleiding, omschrijving en opmerking kunnen gebruikt worden voor informatie op de website of opleidingsportaal of als algemene informatie voor de opleiding. Ze kunnen ook gebruikt worden voor extra informatie die je wilt toevoegen aan documenten die je per e-mail verstuurt of print.
Autorisatie.
Heb je er voor gekozen dat een deelnemer pas ingeschreven mag worden na toestemming van bijvoorbeeld een leidinggevende? Dan is dit invulveld zichtbaar en kun je kiezen uit deze opties:
  1. Niet van toepassing: je mag een deelnemer inschrijven zonder toestemming.
  2. Handmatig: je weet vooraf niet wie toestemming moet geven, dit bepaal je pas bij het inschrijven.
  3. Leidinggevende: de leidinggevende moet toestemming geven.
Publicatie website.
Vink deze optie aan als de opleidingssoort en de opleidingen die je hier mee maakt op jouw eigen website of op het opleidingsportaal zichtbaar moeten zijn. Let op: pas aanvinken als je het lesprogramma in onderdelen hebt vastgelegd en de opleidingssoort hebt geactiveerd.
Publicatie opleidingsportaal.
Heb je de optie 'publicatie website' aangevinkt en maak je gebruik van het opleidingsportaal, dus niet je eigen website, selecteer hier dan de naam van het opleidingsportaal. Je kunt meerdere opleidingsportalen selecteren.
Categorieën.
Is het interessant om de opleidingssoorten te verdelen in groepen dan kun je gebruik maken van de opleidingssoortcategorieën. Altijd handig om informatie van meerdere opleidingssoorten of opleidingen in rapporten te bundelen. Een categorie dat is gepubliceerd zie je op het opleidingsportaal terug als een menu-item.
Herhaling.
Koppel een opleidingssoort en vul de start- en einddatum herhaling in als je inzicht wilt krijgen in welke deelnemers, in welke periode een herhaling moeten volgen.
Geldigheidstermijn.
Wordt de opleidingsvraag afgerond, en is deze tevens akkoord? Dan wordt de geldigheidsdatum berekend. De geldigheidsdatum wordt gebaseerd op de datum akkoord plus de geldigheidstermijn zoals ingegeven bij de opleidingssoort. De geldigheidsdatum vind je terug in de opleidingsvraag. De geldigheidsdatum is handig als je wilt bijhouden hoelang een certificaat geldig is. Met behulp van de geldigheidsdatum is het mogelijk om het versturen van herinneringsmails te automatiseren.
Inactief.
Heb je deze opleidingssoort al gebruikt dan kun je deze niet meer verwijderen. Vink aan als de opleidingssoort niet meer gebruikt wordt, de opleidingssoort is niet meer zichtbaar
Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om de opleidingssoort aan te maken.

Wijzig:
Klik op de naam van de opleidingssoort in het zoekscherm om deze te wijzigen.

Verwijderen:
Een opleidingssoort kan alleen verwijderd worden als:
  1. Er nog geen opleidingen, opleidingsvragen, aanvragen of webaanvragen zijn gemaakt.
  2. Er geen informatie toegevoegd is aan de verschillende tabs.

Kun je een opleidingssoort niet verwijderen? Klik dan in tab 'Algemeen' optie 'Inactief' aan.