Bij het factureren heb je drie mogelijkheden om te bepalen naar wie de factuur gestuurd moet worden.

Actietemplate, gebruik afzender en ontvangers van de documenttemplate (standaard):

Wanneer je wil factureren is de optie 'Gebruik afzender en ontvangers van de e-mailtemplate' de standaard die aangevinkt staat. Coachview gebruikt voor het versturen van de begeleidende e-mail de afzender en ontvanger die je hebt ingesteld in de documenttemplate. De documenttemplates die je hebt ingesteld (zie 2) worden daarvoor gebruikt.

Voordeel: je hebt nu de mogelijkheid om in de 'cc' of 'bcc' een extra e-mailadres in te vullen.
Selecteer je voor 'aan', 'cc' of 'bcc' de optie 'Debiteur'? Dan wordt het e-mailadres gebruikt dat ingesteld staat bij het debiteurdossier.

Let op: heb je geen e-mailadressen ingesteld in de template? Dan krijg je een foutmelding bij het versturen van de facturen ondanks dat je een e-mailadres in het debiteurendossier hebt ingesteld.

Let op: koppel in de documenttemplate voor de begeleidende e-mail niet de documenttemplate voor de factuurbijlage. Want dan wordt de factuurbijlage twee maal toegevoegd.

Let op: de afzender e-mailadres die je hebt ingesteld (zie 1) wordt genegeerd.

Actietemplate, factuurtemplate bij betaalwijze:


Vink je optie 'Gebruik factuurtemplate die bij betaalwijze is aangegeven' aan? Dan controleert Coachview of er een standaard betaalwijze is toegevoegd aan het debiteurendossier of de aanvraag. Is dit het geval dan controleert Coachview of er een documenttemplate voor het versturen van de begeleiden e-mail is toegevoegd aan de betaalwijze. In de documenttemplate moet je hebben aangeven wat de afzender en ontvanger zijn.

Voordeel: je hebt nu de mogelijkheid om in de 'cc' of 'bcc' een extra e-mailadres in te vullen.
Selecteer je voor 'aan', 'cc' of 'bcc' de optie 'Debiteur'? Dan wordt het e-mailadres gebruikt

Let op: heb je geen e-mailadressen ingesteld? Dan krijg je een foutmelding bij het versturen van de facturen ondanks dat je een e-mailadres in het debiteurendossier hebt ingesteld.

Let op: de documenttemplates die je hebt ingesteld (zie 2) worden niet gebruiker.

Let op: de afzender e-mailadres die je hebt ingesteld (zie 1) wordt genegeerd.

Actietemplate, gebruik instelling in debiteurdossier:

Heb je beide opties niet aangevinkt. Dan controleert Coachview of er een e-mailadres is ingesteld in het debiteurendossier. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de begeleidende e-mail. De ingestelde afzender (zie 1) en documenttemplates (zie 2) worden gebruikt.

Let op: je hebt nu geen mogelijkheid om de factuur naar een 'cc' of 'bcc' te sturen.


Documenttemplate, instellen e-mailadressen:
Dit doe je in de documenttemplate die je gebruikt voor de begeleidende e-mail in tab 'Algemeen' en panel 'E-mail instellingen'.
Afzender: selecteer 'Gebruiker / actie eigenaar' of een e-mailgroep.
Aan / CC / BCC:  hier heb je verschillende mogelijkheden.

Debiteurendossier, instellen e-mailadres:
Open het debiteurendossier. Instellen van het e-mailadres doe je in tab 'Algemeen'.
Voor Aan heb je de volgende mogelijkheden.