Het kan voorkomen dat de condities van een aanvraag veranderen en dat de aanvraag herberekend moet worden.

Hoe zie je dat?
Dat kun je op verschillende manieren zien:
 1. Heb je de aanvraag geopend? Dan zie je in tab 'Algemeen' de tekst in panel 'Verkoop' aangevuld met '(Let op Te herberekenen').
 2. Heb je de opleiding geopend? Ga naar tab 'Aanvragen'. Heb je de kolom 'Te herberekenen' toegevoegd, dan staat deze op 'Ja'.
 3. In het zoekscherm met aanvragen kun je ook zoeken op aanvragen die herberekend moeten worden. Klik in het zoekscherm op de knop 'meer...' en selecteer 'Ja' bij de optie 'Te herberekenen'. 

Wanneer wordt er gevraagd om te herberekenen?
 1. Je veranderd het bedrag van de verkoopregel in de opleidingssoort door het aantal of de stuksprijs aan te passen. Het maakt geen verschil of de verkoopregel ook gekoppeld is aan het soortonderdeel of niet. Dit geldt voor de types 'Overig' en 'PP'. Bij 'PP Staffel' wordt het vinkje gezet als de staffel wijzigt. Of dit nu gevolgen heeft voor de prijs of niet. Staffel wijzigen kun je alleen doen door een staffel te verwijderen en een nieuwe aan te maken. Het is dus niet mogelijk om een staffel aan te passen.
 2. Het toevoegen van een verkoopregel bij de opleidingssoort. Dit geldt voor alle types ('Overige', 'PP' en 'PP staffel'). Let op: verwijder je de verkoopregel weer direct? Dan blijft het vinkje aan staan.
 3. Het weer actief zetten van een 'inactieve' Verkoopregel bij de opleidingssoort.
 4. Het inactief zetten van een Verkoopregel bij de opleidingssoort.
 5. Het toevoegen van een opleidingsvraag. Of je dit nu doet door een deelnemer direct in te schrijven bij de opleiding of rechtstreeks bij de aanvraag. Dit geldt alleen voor verkoopregels bij de aanvraag met type 'PP' of 'PP Staffel'. Let op: bundelen opleidingsvragen bij het direct inschrijven van personen van hetzelfde bedrijf, op één aanvraag van dat bedrijf moet in de opties op 'ja' staan.
 6. Het laten vervallen van een opleidingsvraag. Het maakt niet uit of je dit vanuit de Aanvraag of vanuit de opleiding doet. Dit geldt voor een verkoopregel met type'PP' of 'PP Staffel'.
 7. Als je meerdere deelnemers van hetzelfde bedrijf direct inschrijft op een opleiding. Ook hier geldt dat het bundelen van opleidingsvragen aan moet staan.

Wanneer wordt er niet gevraagd om te herberekenen?
 1. Het BTW tarief of de Kostenplaats of de Grootboekrekening is in de verkoopregel bij de opleidingssoort aangepast.
 2. Een verkoopregel bij de opleidingssoort verwijderen. Dit kan alleen maar als er nog geen aanvragen zijn gemaakt.
 3. Het toevoegen, aanpassen of verwijderen van prijsafspraken bij een verkoopregel in de opleidingssoort.

Dit doe je als er herberekend moet worden:
 1. Via de aanvraag: open de aanvraag en ga naar de tab 'Verkoopregels'. Daar zie je twee knoppen. Klik op 'Herberekenen' als de verkoopregel opnieuw berekend moet worden. Klik op 'Niet herberekenen' als je de verkoopregel ongewijzigd wilt laten. Als op deze knop wordt geklikt wordt de indicatie ‘Te herberekenen’ uitgezet.De knop ‘Herberekenen’ blijft overigens altijd zichtbaar en bruikbaar.
 2. Via de opleiding: open de opleiding en ga naar de tab 'Aanvragen'. Klik op de knop 'Herbereken alle aanvragen'. Let op: dit geldt dus direct voor alle aanvragen. De indicatie in kolom 'Te herberekenen' staat nu op 'nee'.