Automatisch laten weergeven (of juist niet meer weergeven) van een opleiding op het opleidingsportaal.

Wat gebeurd er?
Het aan- of uitzetten van de weergave van opleidingen op het portaal bij het bereiken van een aantal deelnemers of aan de hand van een bepaalde timing.

Wat is er nodig?

Een actie template die een automatische actie aanmaakt zodra een opleiding wel of niet meer op het portaal moet worden weergegeven.


Optie 1: opleiding weergeven op het opleidingsportaal gebaseerd op tijd.
Naam: Opleiding  weergeven op het portaal [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Opleiding publicatie starten/stoppen
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
Publicatie website:Start
Timing:
  1. X aantal dagen, weken, maanden na optreden gebeurtenis, wanneer de opleiding wordt aangemaakt. Let op: heb je voor X (aantal) 0 ingevuld? Dan wordt de opleiding direct na het aanmaken weergegeven op het opleidingsportaal. Echter, de opleiding is dan nog niet gepland.
  2. X aantal dagen, weken, maanden voor of na start opleiding. Daarbij kun je een tijd instellen.
  3. X aantal dagen, weken, maanden voor of na einde opleiding. Daarbij kun je een tijd instellen.
Voorwaarden:

Geen


Optie 2: opleiding niet meer weergeven op het opleidingsportaal omdat het max. aantal deelnemers is bereikt.
Naam: Opleiding niet meer weergeven op het portaal [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Opleiding publicatie starten/stoppen
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
Publicatie website:Stop
Timing:

X aantal dagen, weken, maanden na optreden gebeurtenis, wanneer de opleiding is aangemaakt.

Voorwaarden:Maximum aantal deelnemers bereikt.

Activeren:
Per opleiding bepaal je of deze automatisch wel of niet weergegeven mag worden op het opleidingsportaal door de actie template te koppelen aan de opleidingssoort.