Het minimaal en maximaal aantal deelnemers kun je alleen veranderen per (soort)onderdeel van de opleiding(ssoort).