Je wilt een overzicht van alle deelnemers die ingeschreven zijn op een opleiding maar niet betaald hebben.

INHOUDSOPGAVE


Hoe en wat:
Wat gebeurd er?
Als je vanuit de opleiding, tab 'Documenten' het overzicht genereert worden alleen die deelnemers getoond die niet betaald hebben.
Wat is er nodig?
Een document template met herhaling van de deelnemers. In de samenvoegcode van de herhaling wordt de filteroptie toegevoegd. Met deze filter zorg je ervoor dat alleen de niet betalende deelnemers getoond worden.
Meer weten?
Lees meer over filteropties in samenvoegcodes.

Voorbeeld documenttemplate:
Het voorbeeld is gemaakt met behulp van documenteditor 3.0, datagroep 'Opleiding'. De deelnemers worden met behulp van een tabel weergegeven.
De opleiding kent 4 deelnemers.
Gebruik filteroptie '\@ FILTER:betaald=false'.
Heb je de documenttemplate al gemaakt? Open deze dan.
In de tab 'Editor' (1) klik je op '<> HTML' (2) om de broncode te openen.

HTML broncode aanpassen:

Scroll in de broncode naar de tabel waarin de deelnemers worden weergegeven. Je kunt

ook met behulp van 'ctrl-f' zoeken op '[OpleidingDeelnemer]'.

Voeg aan samenvoegcode <!--[OpleidingDeelnemer]--> filteroptie \@FILTER:betaald=false toe.
Let op: voor \@ moet je een spatie toevoegen.
Als je de broncode verlaat door op '||| Editor' te klikken dan is de filteroptie niet zichtbaar.

Het resultaat:
Maak je het overzicht via de opleiding -> tab 'Documenten' en de knop 'Nieuw'? Dan is dit het resultaat.
Tip: moet op het overzicht de deelnemers getoond worden die wel hebben betaald? Gebruik dan filteroptie '\@ FILTER:betaald=true'.