Automatiseren.

Automatisch factureren.
Trainingen zijn gepland en deelnemers zijn ingeschreven. De aanvragen staan klaar en zijn gecontroleerd. Er mag dus gefactureerd worden, maar je wilt het het factureringsproces automatisch en dus efficiënter laten verlopen. Daarmee zorg je ervoor dat de facturen sneller zijn gemaakt en verstuurd. Betalingen zullen daarom ook sneller binnenkomen.

Wil je meer weten? Lees meer over automatisch factureren.

Automatisch herinneringen versturen.
Heb je de factuur verstuurd? Dan wil je dat Coachview bijhoudt welke facturen herinnerd moeten worden. Deze herinneringen worden door Coachview via een e-mail verstuurd, waarbij een kopie van de factuur automatisch als bijlage moet worden toegevoegd.

Wil je meer weten? Leer meer over het automatisch versturen van herinneringen.