Het minimum aantal inschrijvingen voor een opleiding wordt niet bereikt. Je wilt dat er dan een week voor start opleiding automatisch een e-mail gestuurd wordt naar een of meerdere collega's van bijvoorbeeld de afdeling sales en marketing.

Het minimum aantal inschrijvingen voor een opleiding is wel bereikt. Je wilt dat de opleiding automatisch op definitief wordt gezet.

Wat gebeurd er als het minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt?
Als het aantal inschrijvingen bij een opleiding het minimum aantal niet bereikt, wordt er een actie aangemaakt. Als deze actie automatisch (of handmatig) wordt uitgevoerd dan wordt er een e-mail verstuurd.

Wat is er nodig?
Een actie template die een automatische actie aanmaakt als het minimum aantal inschrijvingen niet bereikt is.

Naam:Go / No-Go: opleiding heeft het minimum aantal inschrijvingen nog niet bereikt [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Versturen E-mail
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
E-mail template:Document template met dezelfde datagroep die de e-mail verstuurd.
Timing:

X aantal dagen voor start opleiding.

Tijd: tijdens kantoor uren.

Voorwaarde:Minimum deelnemers bereikt --> Nee


Wat gebeurt er als het minimum aantal inschrijvingen wel wordt bereikt?
Als het aantal inschrijvingen bij een opleiding het minimum aantal bereikt, wordt er een actie aangemaakt. Als deze actie automatisch (of handmatig) wordt uitgevoerd dan wordt de status van de opleiding gewijzigd van 'te starten' naar 'definitief'.

Wat is er nodig?
Een actie template die een automatische actie aanmaakt als het minimum aantal inschrijvingen is bereikt.

Naam:Go / No-Go: opleiding heeft het minimum aantal inschrijvingen bereikt [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Opleidingsstatus verzetten
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
Opleidingsstatus:Selecteer 'Definitief' uit de lijst.
Timing:
  1. X aantal dagen voor start opleiding. Tijd: tijdens kantoor uren.
  2. 0 aantal dagen voor optreden gebeurtenis (is het minimum bereikt, wordt de actie direct uitgevoerd).
Voorwaarde:Minimum deelnemers bereikt --> Ja

Activeren:
Bovenstaande actie-templates koppel je aan de opleidingssoort waarvoor je wilt dat het minimum aantal inschrijvingen gecheckt wordt.

Let op: Heb je via menu 'Service center' en menu-item 'Opties' de optie 'Trek het aantal personen in nog te verwerken webaanvragen af van aantal vrije plaatsen bij de opleiding of opleidingsonderdeel.' ingesteld? De webaanvragen worden in de berekening van het aantal deelnemers niet meegenomen voor deze actie!