Het is mogelijk om filters toe te passen bij het herhalen van gegevens in verschillende datagroepen. Hierdoor kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat enkel het eerste of de laatste twee onderdelen wordt getoond i.p.v. alle onderdelen of dat alleen het eerste resultaat getoond wordt op een certificaat. Dit doe je met behulp van extra tekst in de samenvoegcode bijvoorbeeld \@ filter:top=1.

Mogelijkheden:
 1.  'top' voor de eerste x items uit de lijst
 2.  'bottom' voor de laatste x items uit de lijst
 3.  'skip' sla een x aantal items over.

Let op
 1. spatie voor @\
 2. spatie na @\
 3. scheidingsteken na FILTER -> (dubbelpunt)
 4. scheidingsteken voor de skip -> (punt komma).

Mogelijkheden (voorbeeld = opleidingsonderdeel):
 1. Alleen de eerste: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=1]
 2. Alleen de eerste vijf: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=5]
 3. Alleen de tweede: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=1;skip=1]
 4. Alleen de derde: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=1;skip=2]
 5. De tweede en de derde: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=2;skip=1]
 6. Sla de eerste 5 over en laat er maximaal 10 zien: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=10;skip=5]
 7. De laatste drie:  [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:bottom=3]
 8. De laatste 5, voor de allerlaatste: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:bottom=5;skip=1]
 9. Sla de eerste over en toon de rest: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:skip=1]

Voorbeeld 1: EDITOR 2 filtering onderdelen:
Voorbeeld 1: editor 2 filtering onderdelen:
Alleen de laatste twee onderdelen moeten getoond worden.

Maak je geen gebruik van een tabel dan kun je de filter direct in de samenvoegcode toevoegen.

Maak je wel gebruik van een tabel? Dan moet je de filtering in HTML code plaatsen.

Voorbeeld 2: EDITOR 3 filtering onderdelen:
In editor 3 kun je de filter alleen via HTML toevoegen. Klik op '<> HTML'. Maar let op: er is een verschil van het toevoegen van de filteroptie bij het wel of niet gebruiken van een tabel.

Voorbeeld 1: hier wordt geen tabel gebruikt.
Filteroptie is zichtbaar.

Voorbeeld 2: hier wordt wel een tabel gebruikt.
Filteroptie is niet zichtbaar.

Behoefte aan voorbeelden filteropties? Klik hier voor een aantal uitgewerkte voorbeelden.