Filtering van onderdelen.

Het is mogelijk om filters toe te passen bij het herhalen van gegevens in verschillende datagroepen. Hierdoor kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat enkel het eerste of de laatste twee onderdelen wordt getoond i.p.v. alle onderdelen of dat alleen het eerste resultaat getoond wordt op een certificaat. Dit doe je met behulp van extra tekst in de samenvoegcode bijvoorbeeld \@ filter:top=1.

Mogelijkheden:
 1.  'top' voor de eerste x items uit de lijst
 2.  'bottom' voor de laatste x items uit de lijst
 3.  'skip' sla een x aantal items over.

Let op
 1. spatie voor @\
 2. spatie na @\
 3. scheidingsteken na FILTER -> (dubbelpunt)
 4. scheidingsteken voor de skip -> (punt komma).

Dit zijn de mogelijkheden, voorbeeld met opleidingsonderdelen:
 1. Alleen de eerste: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=1]
 2. Alleen de eerste vijf: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=5]
 3. Alleen de tweede: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=1;skip=1]
 4. Alleen de derde: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=1;skip=2]
 5. De tweede en de derde: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=2;skip=1]
 6. Sla de eerste 5 over en laat er maximaal 10 zien: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:top=10;skip=5]
 7. De laatste drie:  [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:bottom=3]
 8. De laatste 5, voor de allerlaatste: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:bottom=5;skip=1]
 9. Sla de eerste over en toon de rest: [OpleidingOnderdeel \@ FILTER:skip=1]

Voorbeeld 1: editor 2 filtering onderdelen:
Alleen de laatste twee onderdelen moeten getoond worden.

Maak je geen gebruik van een tabel dan kun je de filter direct in de samenvoegcode toevoegen.

Maak je wel gebruik van een tabel? Dan moet je de filtering in HTML code plaatsen.
Voorbeeld 2: editor 3 filtering onderdelen:
In editor 3 kun je de filter alleen via HTML toevoegen. Klik op '<> HTM'. Maar let op: er is een verschil van het toevoegen van de filteroptie bij het wel of niet gebruiken van een tabel.

Voorbeeld 1: hier wordt geen tabel gebruikt.
Filteroptie is zichtbaar.

Voorbeeld 2: hier wordt wel een tabel gebruikt.
Filteroptie is niet zichtbaar.

We hebben een case voor je uitgewerkt: filteren onderdelen uitnodiging in een blende e-learning.


Filtering deelnemers betaald Ja/Nee.

Het is mogelijk om een filter toe te passen zodat alleen de deelnemers getoond worden die wel of niet hebben betaald. Dit doe je met behulp van extra tekst in de samenvoegcode bijvoorbeeld \@ FILTER:betaald=false.

Mogelijkheden:
 1.  'false' alleen de deelnemers die niet hebben betaald worden getoond.
 2.  'true' alleen de deelnemers die hebben betaald worden getoond.

Let op
 1. spatie voor @\
 2. spatie na @\
 3. scheidingsteken na FILTER -> (dubbelpunt)
 4. scheidingsteken na betaald -> = (is teken).

Dit zijn de mogelijkheden, voorbeeld met opleidingsonderdelen:
 1. Er is betaald [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:betaald=true]
 2. Er is niet betaald [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:betaald=false]

Voorbeeld 3: opsomming van deelnemers wel of niet betaald:
 1. Datagroep opleiding: [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:betaald=true] of [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:betaald=false]

We hebben een case voor je uitgewerkt: filteren deelnemers die niet betaald hebben.


Filtering deelnemers geslaagd Ja/nee present Ja/nee.

Het is mogelijk om een filter toe te passen zodat alleen de deelnemers getoond worden die wel of niet present zijn geweest en/of wel of niet zijn geslaagd. Dit doe je met behulp van extra tekst in de samenvoegcode bijvoorbeeld '\@ FILTER:present=true' of '\@ FILTER:geslaagd=true' of een combinatie '\@ FILTER:present=true;geslaagd=true'. Let op gebruik bij de combinatie ; (punt-komma) als scheidingsteken.

Mogelijkheden:
 1.  'false' alleen de deelnemers die niet present of geslaagd zijn worden getoond.
 2.  'true' alleen de deelnemers die wel present of geslaagd zijn worden getoond.


Of iemand present is wordt bepaald door de in de opleidingssoort (tab 'Algemeen') ingevulde presentie % voor akkoord.

Moet de deelnemer 80% present zijn en bestaat de opleiding uit 5 onderdelen. Present bij 4 of 5 onderdelen = ja, alleen present bij 1, 2 of 3 onderdelen = nee.


Let op
 1. spatie voor @\
 2. spatie na @\
 3. scheidingsteken na FILTER -> (dubbelpunt)
 4. scheidingsteken na present / geslaagd -> = (is teken).

Dit zijn de mogelijkheden, voorbeeld met opleidingsonderdelen:
 1. Present ja: [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:present=true]
 2. Present nee: [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:present=false]
 3. Geslaagd ja: [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:geslaagd=true]
 4. Geslaagd nee: [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:geslaagd=false]
 5. Present Ja, geslaagd Ja: [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:present=true;geslaagd=true]
 6. Present Ja, geslaagd Nee: [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:present=true;geslaagd=false]

Voorbeeld 4: opsomming van deelnemers wel of niet present / geslaagd
 1. Datagroep opleiding: [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:present=true] of [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:geslaagd=true] of [OpleidingDeelnemer \@ FILTER:present=true;geslaagd=false]

We hebben een case voor je uitgewerkt: filteren deelnemers die present en geslaagd zijn.

Deze filter kun je ook uitbreiden met factuur betaald ja/nee.
'\@ FILTER:present=true;geslaagd=true;betaald=true'. Let op: scheidingsteken = ; (punt-komma).