Introductie.

Waarom?
Is het implementatieproject afgerond en wil je alle testgegevens verwijderen uit Coachview zodat je kan gaan bouwen aan je 'live database'? Dan kun je de 'Initieer Go-live' knop gebruiken. De testdata worden verwijderd, maar gegevens betreffende de inrichting blijven behouden. De knop is alleen te gebruiken onder bepaalde omstandigheden:
  1. De klantstatus moet 'Invoering' zijn. (technisch op achtergrond in te regelen door jouw implementator)
  2. Omdat je dit samen met jouw implementatie begeleider doet, moet deze aan jouw zijn toegewezen en een geldig e-mailadres hebben.
  3. Jij moet de 'administrator' gebruikersrol hebben (zodat je toegang hebt tot het menu 'Beheer' en menu-item 'Parameters')
  4. Jij initieert het moment.

Zo doe je dat:


Deze gegevens worden verwijderd.Deze gegevens worden niet verwijderd.
Bedrijven en personen:

Personen

Bedrijven
Opleidingsgegevens:
OpleidingenOpleidingssoorten
Opleidingsvragen
ResultatenResultaatdefinities

Docenten en locaties (inclusief rollen)

Redenen vrijstelling

Redenen manueel akkoord
Financieel:
Aanvragen, verkoopregels en toegevoegde staffelingVerkoopregel templates en ingerichte staffeling
Inkooporders
Inkoopregels, niet gekoppeld aan een docentInkoopregels, gekoppeld aan een docent.
Facturen (concept en definitief) en factuurregelsBetaalwijze

BTW

Grootboekrekeningen

Kostenplaatsen

Eenheden

Redenen vervallen
Debiteuren
Crediteuren, zonder inkoopregel
Crediteuren, met inkoopregel (docent).
Evaluaties:
EvaluatiesEvaluatie templates
Evaluatievragen en antwoordenEvalautievraag templates

Keuzereeksen
Werkproces:
Interne DocumentenExterne (geüploade) documenten

Document templates

Stylesheets
Acties (ook de afgeronde)Actie templates
Algemeen:
Webaanvragen (al of niet verwerkt en vervallen)
Niet-beschikbaarheid (algemeen, docent en locatie)

Alle categorieën

Vrije velden inrichting en invulling bij dossiers die niet worden verwijderd

Gebruikers en gebruikersrollen

Functies en afdelingen

e-mailgroepen

Instelling personal dashboard (startscherm)

Speciale taken

Instellingen kolommen

Geüploade logo's

Koppelingen via Service Center
Materiaal:
MateriaalmutatiesMateriaal

Redenen materiaalmutaties
Competenties
Handmatig toegevoegde doelgroepenAutomatisch aangemaakte doelgroepen (bijvoorbeeld koppeling MailChimp).
Competentie uitvoering (opleidingsvragen)Competentie inrichting