Met de generieke koppeling kun je automatisch deelnemers in en uitschrijven voor e-learnings. Dit kun je inrichten met de onderstaande instructies.

Autorisatie via OAuth 2.0:
Er wordt door het e-learning pakket een access-token (bearer token) in combinatie met een refresh token aangeboden aan Coachview. Hiermee kan Coachview zich autoriseren bij het e-learningpakket en het inschrijven en uitschrijven van een deelnemer aansturen. Het token wordt in de header meegestuurd.

Documentatie: https://oauth.net/2/

Werkwijze:
Er wordt uitgegaan van één endpoint waarmee zowel het inschrijven als het uitschrijven mogelijk is. Inschrijven verloopt via POST en uitschrijven verloopt via DELETE.

Inschrijven (HTTP methode: POST):
De benodigde gegevens voor het inschrijven van één deelnemer worden in JSON formaat verstuurd.
Voorbeeld:
{
  "PersoonExterneId": "p12345",
  "PersoonVoornaam": "Jan",
  "PersoonTussenvoegsels": "",
  "PersoonAchternaam": "Jansen",
  "PersoonEmailadres": "jan@jansen.nl",
  "Elearningcode": "e12345"
  }
N.B.: Het e-learningpakket zorgt ervoor dat gecontroleerd wordt of de gebruiker bestaat en of de gebruiker aangemaakt en/of gewijzigd moet worden.

Uitschrijven (HTTP methode: POST):
De benodigde gegevens voor het uitschrijven van een deelnemer worden als parameters meegestuurd.

Voorbeeld: PersoonExterneId=p12345&Elearningcode=e12345

HTTP Status codes:
Er wordt uitgegaan van de standard HTTP status codes, waarbij geldt dat status 200 betekent dat het bericht succesvol is verwerkt.

Overige status status codes dienen van een duidelijke melding voorzien te zijn die beschrijven wat er fout gaat.

Documentatie: https://developer.mozilla.org/nl/docs/Web/HTTP/Status