Wanneer Coachview een verkeerde gegevens doorgestuurd krijg of gegevens die al eerder zijn verzonden zal Coachview dit niet kunnen verwerken en een melding terug sturen naar aNewSpring. De melding in combinatie met onderstaande gegevens zou inzichtelijk moeten maken waarom de gegevens niet door Coachview verwerkt kunnen worden.
(Ook wanneer de inschrijving wel in goede orde is ontvangen zal Coachview een melding terug sturen)

Code

Technische naam

Omschrijving

405

HttpStatusCode.MethodNotAllowed

Request methode niet ondersteund.

Bijvoorbeeld geen ‘POST’ gebruikt maar iets anders. Komt vrijwel niet voor.

403

HttpStatusCode.Forbidden

Webhook validatie niet gelukt, geen hash in HTTP-header of hashing komt niet overeen.

Waarschijnlijk komen de secret-keys o.i.d. niet overeen.

400

HttpStatusCode.BadRequest

Geen data in de HTTP-body ontvangen, het kan niet naar XML worden geconverteerd of XML voldoet niet aan XSD-schema.

Zie message voor de foutmelding.

404

HttpStatusCode.NotFound

Persoon en/of inschrijving kan niet worden gevonden in Coachview.

(Mogelijk kan de inschrijving niet gevonden of bewerkt worden omdat de opleidingsvraag al afgerond is, je kunt de presentie/slaging enkel registreren als de opleidingsvraag nog op 'ingepland' staat)

503

HttpStatusCode.ServerUnavailable

Coachview is op dit moment niet bereikbaar.

Probeer later opnieuw.

500

HttpStatusCode.InternalServerError

Fout opgetreden in de afhandeling.

Neem contact op met Coachview met de meegestuurde foutmelding.

200

HttpStatusCode.OK

Als het goed is gegaan wordt deze status-code teruggegeven.


De volgende foutmeldingen zie je terug als de actietemplate die een deelnemer in- of uitschrijft wordt afgekeurd.

Melding

Omschrijving

Deelnemer (xxxx) kon niet ingeschreven worden in aNewSpring. Feedback: updateUser: - Response: 'User is archived', StatusCode: 'Conflict': ReasonPhrase: ''
De deelnemer kan niet ingeschreven worden omdat de gebruiker in aNewSpring is gearchiveerd. Als je de gebruiker dearchiveerd kan de actie opnieuw uitgevoerd worden en wordt de deelnemer ingeschreven.
Deelnemer (xxxx) kon niet ingeschreven worden in aNewSpring. Feedback: subscribe: - Response: 'User is not a student', StatusCode: 'Conflict': ReasonPhrase: ''
De deelnemer heeft in aNewSpring niet de rol 'deelnemer'. Dit kun je oplossen door in aNewSpring bij de gebruiker bij tabblad 'Rollen' rol 'deelnemer' aan te vinken.


Overige melding

Omschrijving

Deelnemer (xxxx) krijgt bij het inloggen de vraag om een toeganscode toe te voegen.
Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van toegangscodes in aNewSpring, dan dienen de instellingen hiervoor ook uit te staan. Bij [Geavanceerde instellingen] staat optie "Toegangscode". Wanneer het vinkje uit staat, dan zullen de deelnemers op hun dashboard het veld niet meer zien.
Deelnemer (xxxx) kon niet ingeschreven worden in aNewSpring. Feedback: subscribe Response insufficient balance.In aNewSpring heb je geen saldo.