Introductie.
Ervaren Expert

Waarom?
UBL (Universal Business Language) is een standaard voor het elektronisch factureren (eFactureren) ontwikkeld door OASIS. UBL versie 2.0 is door de Nederlandse en Belgische overheid gekozen als standaard formaat voor eFacturatie. Facturen worden digitaal verstuurd en digitaal ingelezen. Hierdoor heb je 100% zekerheid dat de factuurgegevens automatisch en foutloos in de boekhouding worden verwerkt. eFacturatie betekent dat er naast een pdf-versie van de factuur ook een XML-bestand in UBL formaat wordt verstuurd. Ga je een factuur definitief maken en versturen? Dan heeft Coachview er nu voor gekozen om twee bijlages mee te sturen. Dit is de factuur als pdf en de factuur als XML-betand. Een automatische koppeling met verschillende bestaande platformen is in onderzoek. Elk platform heeft namelijk zijn eigen eisen.
Bekijk deze presentatie.


Inhoud XML-bestand.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--UBL invoice file-->
<!--Application: Coachview Training 16.0.0.0-->
<!--Created: zondag 24 februari 2019 14:07:44-->
<Invoice xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2" xmlns:stat="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatusCode-1.0" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:ID>00002</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2019-02-24</cbc:IssueDate>
<cbc:Note></cbc:Note>
<cbc:Note></cbc:Note>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>Coachview E-learning</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>
<cbc:CityName></cbc:CityName>
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID />
<cac:TaxScheme />
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:CompanyID />
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cbc:SupplierAssignedAccountID>00001</cbc:SupplierAssignedAccountID>
<cac:Party>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>Coachview E-learning</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName></cbc:StreetName>
<cbc:CityName></cbc:CityName>
<cbc:PostalZone></cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.54</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">6.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.54</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>9</cbc:ID>
<cbc:Name>9%</cbc:Name>
<cbc:Percent>9.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme />
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">6.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">6.54</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:Note>Boek</cbc:Note>
<cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.54</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">6.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.54</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>9</cbc:ID>
<cbc:Name>9%</cbc:Name>
<cbc:Percent>9.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme />
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
<cbc:Description></cbc:Description>
<cbc:Name>Deelnemer</cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">6.00</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>